Ułatwienia dostępu

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

PPUZ

W dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa) ustanawia się godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 14.00 dla studentów studiów stacjonarnych oraz nauczycieli akademickich, dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczne za studentami.

Komunikat nr 1 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu