Ułatwienia dostępu

Dziedzictwo kulturowe małopolskich zakonów w dawnej Rzeczypospolitej

Tajemnice średniowiecznych zakonów odkryła przed nami prof. dr hab. Iwona Pietrzkiewicz
z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podczas wykładu rektorskiego pt. Dziedzictwo kulturowe małopolskich zakonów w dawnej Rzeczypospolitej, który społeczność akademicka miała przyjemność wysłuchać 11 marca 2024 r. Panią Prelegent przywitał i zapowiedział prof. dr hab. Grzegorz Nieć, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Prelegentka rozpoczęła wykład, omawiając początki działalności pierwszych zgromadzeń zakonnych, życie codzienne, aktywności podejmowane w klasztorach żeńskich i męskich, w tym ważne role odgrywane w społeczeństwie: nie tylko religijne, ale także polityczne, społeczne i kulturalne. Słuchacze poznali długotrwały i niezwykle precyzyjny proces przepisywania ksiąg i produkcji rękopisów, aż po powstanie pierwszych oficyn drukarskich. Wśród małopolskich miast, w których rozkwitały zakony jezuitów, pijarów, dominikanów, bernardynów, paulinów, czy karmelitanek, wymienione zostały najważniejsze m.in. Kraków i Szczyrzyc. Zebrani poznali także zmiany wprowadzone w kościele po soborze trydenckim oraz przebieg i skutki masowych kasat, które miały miejsce w XVIII i XIX w.

Poniżej znajdziecie Państwo relację z całego wydarzenia. Zapraszamy do oglądania!