Ułatwienia dostępu

Dr Katarzyna Ceklarz Osobowością Rabki-Zdroju

Dr Katarzyna Ceklarz Osobowością Rabki-Zdroju

Katarzyna Ceklarz – doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej, socjolog, a także wykładowca Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kierunku turystyka i rekreacja została laureatką tytułu Osobowości Rabki-Zdroju.

Osobowość Rabki-Zdroju – przebieg uroczystości

Nagroda przyznawana jest za wybitne zasługi w dziedzinach społecznej, zdrowia, oświaty, kultury, sportu, turystyki i przedsiębiorczości. Piąta gala wręczenia statuetek odbyła się 25 lipca 2021 r. w rabczańskim amfiteatrze. Laureaci odebrali nagrody z rąk burmistrza Rabki-Zdroju, Leszka Świdra oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, Michała Skowrona. Laudacje na cześć nagrodzonych wygłosiła przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, dr Dorota Majerczyk.

Dr Katarzyna Ceklarz – zasługi dla Rabki-Zdroju

Wniosek o uhonorowanie dr Katarzyny Ceklarz oraz Jana Ceklarza tytułem Osobowości Rabki-Zdroju złożył prezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej Adam Gracz. Wśród zasług laureatów na rzecz rozwoju i promocji miejscowości, można wymienić m.in. prowadzenie kół Przewodnickiego i Terenowego PTTK w Rabce-Zdroju, założenie Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec, redagowanie „Zeszytów Rabczańskich” oraz organizację konferencji, wykładów i innych wydarzeń popularyzujących wiedzę na temat regionu.