Ułatwienia dostępu

Christmas is in the air – studenci seniorzy świątecznie

W dniach 14 i 15 grudnia 2023 roku, studenci trzeciego roku filologii angielskiej wraz z opiekunem praktyk dr Anną Borkowską przygotowali warsztaty językowe dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu w ramach cotygodniowych zajęć języka angielskiego. To już kolejna edycja warsztatów świątecznych „Christmas is in the air”, które wpisują się w coroczną tradycję organizowania przez studentów modułu kształcenia nauczycielskiego tego typu zajęć.

Warsztaty to fantastyczna forma spotkania międzypokoleniowego oraz wymiany doświadczeń dotyczących uczenia się języka angielskiego. Studenci mieli okazję doskonalić umiejętności dydaktyczne oraz sprawdzić swoje autorskie pomysły na ćwiczenia językowe, starsi dorośli chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat tradycji świątecznych poprzez dyskusję w języku angielskim.

Warto podkreślić, że zaangażowanie studentów zostało docenione przez Panią Elżbietę Łabuz, Prezes UTW w Nowym Targu, która przygotowała pisemne podziękowania. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu obdarowała uczestników warsztatów prezentami w formie gadżetów przygotowanych przez Centrum Promocji.

M E R R Y   C H R I S T M A S   A N D   A   H A P P Y   N E W   Y E A R