Ułatwienia dostępu

Bezpieczeństwo narodowe – kierunek z misją

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to trzy lata spędzone w pasjonujący i aktywny sposób, pod kierownictwem wybitnych specjalistów. W bogatym programie nauczania studenci realizują mnóstwo zajęć praktycznych, wyjeżdżają na spotkania z inspirującymi postaciami, biorą udział w konferencjach naukowych oraz pokazach sprzętu wojskowego. Naszym nowym studentom gwarantujemy zdobycie szerokiej, specjalistycznej wiedzy kierunkowej oraz umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

Zajęcia terenowe z przedmiotów Wiedza o wojsku i obronności oraz System bezpieczeństwa narodowego RP odbywają się w obiektach Wojskowych Jednostek Patronackich w Krakowie.

Studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe wzięli udział w Konferencji Naukowej z okazji 5-lecia Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego pod tytułem „Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa narodowego”.

Nasi studenci odbyli wizytę w Dowództwie Wojsk Specjalnych, wzięli udział w pokazach sprzętu i ćwiczeń jednostki wojsk specjalnych NIL, uwieńczeniem wyjazdu było spotkanie z Dowódcą Wojsk Specjalnych oraz Dowódcą Jednostki Wojskowej GROM. Duże wrażenie na studentach wywarł również pokaz sprzętu Wojsk Lądowych i Wojsk Powietrznodesantowych.

Studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe w ramach zajęć ze Strzelectwa sportowego i specjalnego realizują szkolenia na strzelnicy w Krakowie: na strzelnicy pneumatycznej (pistolet, karabinek) oraz strzelnicy laserowej (strzelanie 3D z broni wojskowej), a także na strzelnicy terenowej w Nowym Targu (ZP LOK), gdzie doskonalą strzelanie z broni małokalibrowej i centralnego zapłonu (pistolet, karabin). 

W czerwcu 2023 roku studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe uczestniczyli również w pokazach i ćwiczeniach organizowanych przez jeden z Batalionów 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.