Ułatwienia dostępu

Architektura sakralna pod lupą słuchaczy UTW

Architektura sakralna pod lupą słuchaczy UTW

23 stycznia 2023 r. mgr Iwona Hodorowicz, wykładowczyni PPUZ w Nowym Targu wygłosiła prelekcję dla słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu. Tematem wykładu była „Mała architektura sakralna (typologia, motywy fundacji i lokatorzy kapliczek, krzyży i figur przydrożnych)”.

Celem wykładu było przedstawienie inwentaryzacji obiektów małej architektury sakralnej na terenie Podhala, której dokonano w 2017 roku podczas badań terenowych prowadzonych przez autorkę wykładu wraz ze studentami.

Podhale jest znane z głębokiej pobożności swoich mieszkańców, jednym z jej przejawów jest szczególnie liczne występowanie w tym regionie Polski tzw. małej architektury sakralnej. Wśród tych obiektów wyróżnić można kapliczki, krzyże przydrożne, figury świętych (w szczególności Matki Boskiej Ludźmierskiej). Te niewielkie formy architektoniczne obecne niemalże na każdym kroku, subtelnie wkomponowane w krajobraz zbudzają coraz większe zainteresowanie wśród turystów odwiedzających ten region, którzy zaciekawieni są nie tylko typowymi walorami Podhala, lecz także turystyką religijną oraz kulturą ludową.

Wykład był doskonałą okazją do przyjrzenia się architekturze sakralnej oraz odkrycia nowych, nieoczywistych kwestii z nią związanych.