Ułatwienia dostępu

ANS w Nowym Targu otrzymała grant badawczy

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu otrzymała grant badawczy pt. Edycja krytyczna pamiętnika Sebastiana Flizaka „Spod Gorców w świat i z powrotem” przyznany z projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fundamenty”.

Celem projektu jest naukowe wydanie pozostającego w maszynopisie i rękopisie pamiętnika dra Sebastiana Flizaka (1881-1972), ludoznawcy, etnografa, sybiraka, nauczyciela z Mszany Dolnej w Małopolsce. Pamiętnik Sebastiana Flizaka obejmuje okres od lat 80. XIX wieku po lata 50. XX wieku, zatem niezwykle ważny i obfitujący w przełomowe wydarzenia czas schyłku epoki porozbiorowej, I wojny światowej, Drugiej Rzeczpospolitej, II wojny światowej i pierwszych lat komunizmu. Stanowi interesujące studium wydarzeń kluczowych dla historii kraju, widzianych z perspektywy inteligenta chłopskiego pochodzenia. Pamiętnik jest wymownym świadectwem patriotycznej postawy autora społecznika, pokonującego przeciwności losu z poświęceniem życia osobistego i rodzinnego. Wynikiem projektu będzie drukowana publikacja książkowa o objętości ok. 50 arkuszy, umożliwiająca dostęp szerokiemu gronu odbiorców do zachowanego w rękopisie i maszynopisie pamiętnika dra Sebastiana Flizaka.

Projekt powstał w ramach pracy Ośrodka Badań Regionalnych ANS w Nowym Targu.

Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 298 698,62 zł.

Kierownikiem projektu jest dr Katarzyna Ceklarz z Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki. Wykonawcą w projekcie jest dr Łukasz Burkiewicz z Instytutu Nauk Społecznych.