Ułatwienia dostępu

Dr hab. Anna Mlekodaj z nagrodą za szczególne osiągnięcia dla kultury

Anna Mlekodaj z nagrodą

Anna Mlekodaj, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej otrzymała nagrodę za szczególne osiągnięcia dla kultury podczas 13. Międzynarodowego Forum Górskiego w Zakopanem. Dyplom wręczył starosta Piotr Bąk oraz wicestarosta Władysław Filar.

Profesor Anna Mlekodaj z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana jest od początku jej istnienia. Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, językoznawczym, kulturowym, medioznawczym, a także edukacją w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu. Od lat zaangażowana jest w pracę na rzecz zachowania, zapisania i propagowania gwary podhalańskiej. W swoim dorobku ma dziesiątki artykułów w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza, kilka antologii poezji i prozy podhalańskiej. Opracowała merytoryczną podstawę do edukacji regionalnej na Podtatrzu, a także wypisy gwarowe dla szkół, włącza się w życie regionu, m.in. prowadząc warsztaty z zakresu gwary i literatury Podtatrza dla instruktorów zespołów, animatorów kultury regionalnej oraz nauczycieli. Współpracuje z organizacjami polonijnymi w zakresie edukacji regionalnej dzieci podhalańskich emigrantów

Gratulujemy!

fot. Marcin Szkodziński