Ułatwienia dostępu

Aktywnie i twórczo

W ramach praktyk studenckich realizowanych na kierunku architektura w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyły się zajęcia z praktyki inwentaryzacyjnej pod opieką mgr inż. arch. Katarzyny Sieńko-Dragosz i mgr inż. arch. Małgorzaty Mrugały-Dziadkowiec oraz pięciodniowy plener malarski pod opieką mgr Sylwii Bobak.

Obszar i obiekty podlegające inwentaryzacji wybrano w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków delegatura Nowy Targ. Zespół szałasów i szop na Polanie Podokólne  (też: Palenica) w Jurgowie, w gminie Bukowina Tatrzańska to unikatowy, największy zachowany zespół zabudowy pasterskiej (wsi letniej) w Tatrach i na Podtatrzu. Praktyka inwentaryzacyjna pozwoliła studentom na poznanie zabytkowych obiektów pod kątem zastosowanych materiałów budowlanych, zasad budownictwa ogólnego i konstrukcji budynków – szczególnie konstrukcji dachów drewnianych.  Studenci wykonali rysunki i tzw. „notaty” z naniesionymi pomiarami obiektu, a następnie pod kierunkiem opiekunów wykonali dokumentację inwentaryzacyjną. Równocześnie doskonalili metody rysunku odręcznego i rysunkowych technik komputerowych, poznawali metodologię badań obiektów historycznych pod kątem stanu zachowania, przyczyn uszkodzeń i podstawowych działań zabezpieczających i naprawczych.

Podczas pleneru malarskiego studenci mieli możliwość poznania techniki malarskiej z zastosowaniem farb akrylowych. Plener odbył się w malowniczym miejscu nad Jeziorem Czorsztyńskim. Uczestnicy podziwiali zarówno piękno architektury tego regionu, jak i ruiny zamku położone na pograniczu pasma górskiego Gorc oraz Pienin. Wyjście z pracowni rysunku i obcowanie ze zmienną pogodą, przyrodą, wreszcie z nauką kadrowania dało studentom wiele satysfakcji i nowych doświadczeń, czego owocem są obrazy, które zostaną pokazane na wystawie. 

Praktyki inwentaryzacyjne

Plener malarski