Ułatwienia dostępu

Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia – XIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Instytut Zdrowia oraz Instytut Medyczny PPUZ w Nowym Targu organizuje XIII Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia”.

Wydarzenie odbędzie się 9 maja 2022 r. w formie hybrydowej: stacjonarnie w PPUZ w Nowym Targu oraz online na platformie Zoom.

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej na temat najnowszych osiągnięć i perspektyw rozwoju. Konferencja jest okazją do interdyscyplinarnej dyskusji w zakresie osiągnięć naukowych studentów należących do uczelnianych kół naukowych. Uczestnictwo w tym wydarzeniu naukowym stanowi istotną szansę wzbogacenia i poszerzenia wiedzy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie.

Zaproszenie

Patronat honorowy – p.o. Rektora dr Bianka Godlewska-Dzioboń.