Ułatwienia dostępu

Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia

Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia

W dniu  9 maja 2022 r. w Instytucie Zdrowia oraz Instytucie Medycznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła p.o Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej dr Bianka Godlewska-Dzioboń.

Na konferencję zgłoszono 88 wystąpień (66 on-line, 22 na żywo) i 8 plakatów. W sumie wygłoszono 96 referatów, a prelegenci reprezentowali 31 ośrodków naukowych z Polski, Słowacji i Turcji:

1.         Prešovská univerzita v Prešove

2.         Artvin Çoruh University of Turkey

3.         Aydin Adnan Menderes University of Turkey

4.         Akademia Śląska w Katowicach

5.         Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

6.         Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

7.         Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

8.         Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

9.         Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Nowym Sączu

10.       Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

11.       Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12.       Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13.       Katolicki Uniwersytet Lubelski

14.       Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

15.       Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

16.       Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

17.       Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

18.       Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

19.       Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

20.       Uniwersytet Rzeszowski

21.       WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

22.       Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

23.       Uniwersytet Opolski

24.       Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach

25.       Gdański Uniwersytet Medyczny

26.       Uniwersytet Medyczny w Łodzi

27.       Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego

28.       Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

29.       PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

30.       Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

31.       Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prezentacje wyników badań odbyły się w 8 sesjach tematycznych i w jednej sesji plakatowej. W każdej z sesji nagrodzono prelegentów trzech pierwszych miejsc. W trakcie podsumowania każdej sesji jak i na zakończeniu konferencji prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha podkreślił wysoki poziom merytoryczny wygłoszonych doniesień naukowych.

Komitet organizacyjny składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji i przebiegu konferencji, a także wszystkim uczestnikom, bez których ta Konferencja nie miałaby szans na powodzenie.

XIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia była szansą na wymianę poglądów, pozwoliła na głęboką refleksję w związku z podejmowaną tematyką i stała się także inspiracją do dalszych działań kół naukowych. Przedsięwzięcie można zaliczyć do w pełni udanych wydarzeń, które należy z pewnością powtórzyć w przyszłym roku.

Do zobaczenia w 2023 roku!

mgr Faustyna Kuros

Lista nagrodzonych