Ułatwienia dostępu

23. Inauguracja Roku Akademickiego – relacja z wydarzenia

10 października 2023 r. nowotarska uczelnia zainaugurowała nowy rok akademicki – po raz pierwszy pod nową nazwą – Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Nowym Targu koncelebrowana przez ks. prałata Władysława Zązla, kapelana Związku Podhalan, ks. Jana Gacka, przedstawiciela Rady Uczelni oraz ks. proboszcza Zbigniewa Płachtę, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu oraz ks. Jakuba Rozuma, proboszcza Parafii Olszyny.

Po nabożeństwie, władze Akademii złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ojca Świętego Jana Pawła II oraz pod tablicą poświęconą pamięci Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Główna część inauguracji rozpoczęła się o godz. 11.00 w auli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora w swoim przemówieniu podsumowała dotychczasowe osiągnięcia, w tym uruchomienie nowych kierunków studiów, a także działania inwestycyjne w zakresie doposażania pracowni, jak i remonty uczelni czy podnoszenie standardów, dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podkreśliła rolę subwencji oraz dofinansowań z budżetu państwa, które są siłą napędową do intensywnego rozwoju. Wymieniła wszystkie ważne wydarzenia organizowane przez uczelnię, a wśród nich m.in. dzień otwarty, dzień dziecka, Akademicki Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym, XXXVIII Zjazd Forum Akademii Nauk Stosowanych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, III Spotkanie Rektorów Uczelni Krakowskich i Chorwackich. Podziękowała współpracownikom za zaangażowanie i rzetelną pracę: Nasze dotychczasowe osiągnięcie, nasze zaangażowanie starania zaowocowały podniesieniem prestiżu naszej wszechnicy. To nasz wspólny, wielki sukces. Dr Bianka Godlewska-Dzioboń wręczyła nominację prof. dr hab. n. med. Jolancie Jaworskiej, która objęła funkcję dyrektora nowoutworzonego Instytutu Lekarskiego.

Grzegorz Pytkowski, prezes firmy Asseco Polska, opowiedział zebranym w auli o tworzeniu nowatorskich i zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz ich szerokim zakresie wykorzystania. ANS w Nowym Targu, korzystając z produktów firmy Asseco, uatrakcyjni kształcenie studentów na kierunkach: lekarskim, ratownictwie medycznym czy pielęgniarstwie.

Immatrykulację studentów przeprowadziła dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora oraz mgr Katarzyna Wysocka, Kierownik Działu Nauczania. Do społeczności akademickiej dołączyli studenci 15. kierunków studiów, w tym trzech nowych – lekarskiego, psychologii oraz sportu i turystyki na terenach górskich oraz przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu i Makowie Podhalańskim.

Prof. dr hab. Andrzej Klimek, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie gratulował Władzom Akademii sukcesów, okazał również podziw dla zaangażowania i determinacji dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń m.in. w zakresie wzbogacenia oferty kształcenia o nowe kierunki. Podkreślił, że studenci pierwszego roku dokonali doskonałego wyboru, rozpoczynając edukację w ANS w Nowym Targu. Zaprosił przyszłych absolwentów prowadzonego wspólnie kierunku sport i turystyka na terenach górskich do kontynowania kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Wykład inauguracyjny pt. „Komórki macierzyste – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” wygłosił prof. dr hab. Marcin Majka, kierownik Zakładu Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O oprawę artystyczną zarówno Mszy Świętej, jak i ceremonii inauguracji zadbał Uczelniany Zespół Góralski „Młode Podhale” oraz Chór Miejski „Gorce”.

Na ręce dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, p.o. Rektora spłynęły listy gratulacyjne:

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki

Jan Hamerski, Senator RP

Edward Siarka, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Krakowski

Mieczysław Uryga, Starosta Limanowski

Krzysztof Faber, Starosta Nowotarski

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

prof. Andrzej Bednarczyk, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II

dr hab. Dariusz Surowik, prof AŁ, Rektor Akademii Łomżyńskiej

dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, Rektor Akademii Tarnowskiej

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

dr hab. Donat Mierzejewski, prof. uczelni, Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof ANSB, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

dr Elżbieta Zieja, prof. KANS, p.o. Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

dr Paweł Strózik, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

dr Paweł Trefler, prof. PANS, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

prof. dr hab. Paweł Chęciński, Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz., Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

dr hab. inż. Mateusz Kaczmarski, prof. uczelni, Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

dr inż. Grzegorz Koc, Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

dr Sonia Grychtoł,prof MUP, Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Rektor Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

dr Jan Kuriata, prof. PWSZ, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

ppłk SG Andrzej Karkoszka, Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem

ppłk Robert Nowakowski, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu

Elżbieta Łabuz, Prezes UTW w Nowym Targu

Leszek Bajorek-Fiałkowski, Prezes Zarządu Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA