Ułatwienia dostępu

Zbiór Zadań z ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości  – nowość, z którą chcesz się zapoznać

Studenci kierunku finanse i rachunkowość Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu mogą szlifować swoje umiejętności wykorzystując dwutomowy Zbiór Zadań przygotowany przez nauczycieli akademickich, którzy na co dzień dzielą się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Wśród autorów są specjaliści, pracownicy naukowo-dydaktyczni, kształcący studentów w Instytucie Finansów oraz Instytucie Ekonomii, Zarządzania i Informatyki – dr hab. Paweł Bielawski, prof. uczelni,  dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni, dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni, dr Paweł Drobny, dr Dorota Kuder, dr Marcin Surówka, dr Agnieszka Witoń, dr Paweł Zamora.

Praktyczne ujęcie omawianych zagadnień pozwoli na realizację programu kształcenia zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Zagadnienia odzwierciedlają rzeczywiste problemy występujące we współczesnej gospodarce i na rynkach finansowych nie tylko w ujęciu krajowym, lecz także europejskim i globalnym. Przemyślany układ zbioru, zawierający zarówno rozwiązane przykłady, ich wytłumaczenie, jak i zadania do samodzielnego rozwiązania, pozwala na wykorzystanie podręcznika podczas zajęć dydaktycznych z wykładowcą oraz we własnym zakresie – do nauki, przećwiczenia lub powtórzenia materiału.

Zbiór Zadań pozwoli na lepsze zrozumienie treści teoretycznych z mikro- i makroekonomii, podstaw finansów, finansów przedsiębiorstw oraz finansów międzynarodowych, a także dotyczących funkcjonowania rynków finansowych.

Zbiór Zadań dedykowany jest studentom uczelni ekonomicznych lub wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów i politechnik, słuchaczom studiów podyplomowych związanych z ekonomią i finansami, menadżerom przedsiębiorstw, wszystkim chcącym poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności  w zakresie ekonomii i finansów.

Książka wydana w ramach projektu pn.„Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych”.