Ułatwienia dostępu

Zapraszamy na wykład rektorski

12 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w sali T.1.39 odbędzie się ostatni w tym roku akademickim wykład rektorski. Tym razem wiedzą na temat Czeskich miłośników Tatr i Zakopanego do 1914 r. podzieli się z nami prof. dr hab. Petr Kaleta.

O Prelegencie: Prof. dr hab. Petr Kaleta, historyk i slawista na Uniwersytecie Technicznym w Libercu. Specjalizuje się w historii Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Czech/Czechosłowacji (głównie w XIX i XX wieku). Jego zainteresowania badawcze obejmują również etnologię oraz problematykę narodowych i etnicznych mniejszości w Europie Środkowej i Wschodniej (głównie Sebołużyczan, Kaszubów i Karaimów). Zajmuje się także rosyjską emigracją w Czechosłowacji, historią sportu (w tym losami rosyjskich sportowców w Czechosłowacji), literaturami słowiańskimi oraz dziejami Czechów poza granicami kraju (szczególnie na Ukrainie, w Polsce, Rosji i Szwajcarii). Ostatnie monografie to: Ruský sport v Československu od počátku první republiky do padesátých let20. století, Brno 2021, 280 s.; Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR, Prah, 2017, 180 s., Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa, Praha 2015, 423 s. Odbył wiele staży badawczych w zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym półtoraroczny pobyt na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oraz w Instytucie Serbołużyckim w Budziszynie (2014-2016 r.) w ramach realizacji projektu Vertretung der Sorben in den Gremien und in der Politik Deutschlands 1949–2014 finansowanego przez Fundację Humboldta. ORCID: 0000-0002-3292-9901.