Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do udziału w konkursach

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w tegorocznych konkursach o:

Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych AMICUS HOMINUM 2024więcej

Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych KRYSZTAŁY SOLI 2024 – więcej

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do obydwu konkursów upływa 31 lipca 2024 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne znajdują się na powyższych stronach internetowych oraz są możliwe do uzyskania w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM: Nagroda Kryształy Soli tel. 12 61 60 121, Nagroda Amicus Hominum tel. 12 61 60 522.