Ułatwienia dostępu

XVI edycja Konferencji Pełno(s)prawny Student

6 grudnia 2022 r. w Krakowie odbyła się XVI edycja Konferencji Pełno(s)prawny Student. W wydarzeniu uczestniczyła mgr Katarzyna Wysocka z Działu Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, którą na konferencję skierował dr Marcin Surówka, Pełnomocnik Rektora do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego, w tym wsparcia finansowego czy organizacji praktyk studenckich z uwzględnieniem szczególnych potrzeb. Tematy te są niezwykle ważne dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, która chce spełniać najwyższe standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Aby osiągnąć ten cel Uczelnia podjęła się również realizacji projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu Uczelnią bez barier”, w ramach którego studenci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Więcej szczegółów na temat projektu – tutaj.

Udział w Konferencji pozwoli na jeszcze głębsze poznanie problemów, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami, na dalsze doskonalenie procesu dydaktycznego, a także dostosowanie infrastruktury Uczelni w taki sposób, by spełniała ona oczekiwania i potrzeby studentów z niepełnosprawnościami.