Ułatwienia dostępu

XIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych

XIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Instytut Zdrowia, Instytut Medyczny oraz Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają do udziału w XIV Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zdrowie inwestycją w przyszłość jednostki i społeczeństwa”.

Wydarzenie odbędzie się 8 maja 2023 r. w formie hybrydowej: on-line na platformie Zoom oraz stacjonarnie w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Szczegółowy program konferencji – tutaj.

PATRONAT HONOROWY:

p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, dr Bianka Godlewska-Dzioboń

O konferencji:

Konferencja skierowana jest do studentów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami naukowymi w czasie 10-minutowych wystąpień w sesjach panelowych (stacjonarnie lub on-line) oraz sesji plakatowej, które będą ocenione przez Komitet Naukowy.

XIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych to kolejne ważne wydarzenie w działalności kół naukowych, podczas którego odbędzie się prezentacja dorobku naukowego studentów.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Informacje organizacyjne:

Język wygłaszanych referatów: polski, słowacki, angielski.

Organizator zapewnia uczestnikom, biorącym czynny udział, certyfikat uczestnictwa.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących konferencji prosimy o kontakt

dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak bartlomiej.gasienica@ppuz.edu.pl                   

dr Wioletta Ławska wioletta.lawska@ppuz.edu.pl

Prosimy uczestników Konferencji o przestrzeganie terminów i zaleceń podanych w niniejszym Komunikacie.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n.med. Zarzycki Daniel, PPUZ w Nowym Targu, Polska – Przewodniczący    

Dr hab. Mucha Dariusz, prof. uczelni, PPUZ w Nowym Targu, Polska  – Z-ca Przewodniczącego   

Dr hab. Wolski Hubert, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Medycznego, PPUZ w Nowym Targu, Polska       

Dr Lubińska-Żądło Bogumiła – Dyrektor Instytutu Zdrowia,  PPUZ w Nowym Targu, Polska       

Prof. dr  hab. n. med. Florkowski Antoni, PPUZ w Nowym Targu, Polska       

Doc. PhDr. Andraščikovà Štefània, PhD., MPH FZO PU v Prešove, Slovakia

Dr hab. Krzysztofik Barbara, PPUZ w Nowym Targu, Polska 

Dr hab. Ogrodzka-Ciechanowicz Katarzyna, AWF Kraków, PPUZ w Nowym Targu, Polska 

Dr hab. Rogóż Zofia, PPUZ w Nowym Targu, Polska      

Dr hab. Teległów Aneta, AWF Kraków, Polska     

Dr Bogusz Bożena, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Dębska Grażyna, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Diak Alicja, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Jabłońska Paulina, PPUZ w Nowym Targu, Polska

PhDr. Kendrovà Lucia, PhD. FZO PU v Prešove, Slovakia

Dr Kowalczyk Bożena, PPUZ w Nowym Targu, Polska 

Dr Kurzeja Piotr, PPUZ w Nowym Targu, Polska

PhDr. Mikul’àkovà Wioletta Bronislawa, PhD. FZO PU v Prešove, Slovakia

Dr Mucha Dawid,  PPUZ w Nowym Targu, Polska        

Dr Mucha Teresa, PPUZ w Nowym Targu, Polska       

Dr Ogonowska Dorota, PPUZ w Nowym Targu, Polska  

Dr Prusak Jarosław, PPUZ w Nowym Targu, Polska        

Dr Stępień Zdzisław, PPUZ w Nowym Targu, Polska       

Dr Talaga Stanisława, PPUZ w Nowym Targu, Polska       

Dr Zięba Halina, PPUZ w Nowym Targu, Polska 

Komitet Organizacyjny: 

dr Gąsienica-Walczak Bartłomiej  — Przewodniczący

dr Ławska Wioletta — Z-ca Przewodniczącego

dr Sułek Jolanta

mgr Jagieła Urszula

mgr Jakobiszyn Monika

mgr Wacławik Emilia

Komunikatpod linkiem.