Ułatwienia dostępu

Wizyta p.o. Rektora PPUZ w MEiN

24 lutego 2022 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, p.o. Rektora z sekretarzami stanu Włodzimierzem Bernackim i Andrzejem Gutem-Mostowym, senatorem Janem Hamerskim oraz posłanką Anną Paluch.

Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz prac związanych z rozpoczętym procesem wyborczym.

W toku dyskusji omówiono temat likwidacji Katedry Językoznawstwa i Badań Regionalnych, przedstawiona została także koncepcja badań regionalnych. PPUZ w Nowym Targu nadal widzi potrzebę prowadzenia badań regionalnych nie tylko w zakresie językoznawstwa, ale również w zakresie innych obszarów badawczych regionu Podhala, osadzając je w różnych perspektywach badawczych m.in.: architektury i urbanistyki, ekonomii i gospodarki regionu, etnografii, historii, języka, literatury i kultury regionu. Taka interdyscyplinarności regionalizmu powinna być obszarem zainteresowania badawczego pracowników Uczelni oraz instytucji i organizacji zajmujących się nie tylko językoznawstwem, ale też szeroko rozumianą kulturą regionu Podtatrza.