Ułatwienia dostępu

W PPUZ w Nowym Targu zebrano dla potrzebujących blisko 32 litry krwi

Akcja krwiodawstwa.

W dniach 29 i 30 listopada 2021 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyła się akcja zbiórki krwi, której organizatorami byli Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropla” oraz PPUZ.

W akcji wzięli udział zarówno studenci, jak również pracownicy Uczelni. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Targu zarejestrowali łącznie 83 osoby. Wielu chętnym na drodze do oddania krwi stanęły przebyte choroby. Do udziału w zbiórce przystąpiło ostatecznie 71 osób. Udało się zebrać 31,95 litrów krwi dla potrzebujących!

Wszyscy dawcy otrzymali, poza gwarantowanym pakietem energetycznym, okolicznościowe pamiątkowe gadżety ufundowane przez firmę Wojas S.A. Tradycyjny słodki upominek zapewnił Zbigniew Steskal. Akcję wsparła też Kinga Penińska Oshee Polska Sp. z o.o.

Mateusz Kapołka, w imieniu członków Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropla”, a także wszystkich potrzebujących, złożył na ręce władz PPUZ w Nowym Targu podziękowania za pomoc w realizacji idei czerwonokrzyskiej i propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród pracowników, a przede wszystkim – studentów.

– Od wielu lat Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu jest oddaną, i co warto wspomnieć, zasłużoną placówką oświatową, która aktywnie wspomaga rozwój honorowego krwiodawstwa na swoim terenie. Bierze czynny udział w podejmowaniu inicjatyw zmierzających do pogłębienia wiedzy w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa – mówi Mateusz Kapołka. – Wynikiem tego zaangażowania jest bardzo wysoka frekwencja, a przede wszystkim – obecność – pracowników i słuchaczy na wspólnie zorganizowanych dwa razy w roku akcjach krwiodawstwa – dodaje.

Jak podkreśla Mateusz Kapołka, ścisła współpraca z Zarządem koła HDK „Kropla” przy Polskim Czerwonym Krzyżu, a także z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddziałem terenowym w Nowym Targu owocuje nie tylko ilością oddanej krwi, ale również rosnącą świadomością młodych ludzi. Studenci, którzy właśnie wchodzą w dorosłość, zyskują przekonanie, że oddanie innym cząstki siebie jest jedną z największych wartości.

– Od początku swojej działalności, Klub HDK PCK Kropla posługuje się hasłem: „ODDAJ KREW… PODZIEL SIĘ…”. W PPUZ w Nowym Targu ono działa! Klub HDK Kropla traktuje krwiodawstwo jako swoistą misję, zaś świadomość uratowania komuś życia uznaje za jedną z najistotniejszych wartości. Cieszymy się znakomitą, można już śmiało powiedzieć – wieloletnią współpracą nie tylko z władzami Uczelni, ale przede wszystkim z młodymi ludźmi, którzy weszli w dorosłość z przekonaniem, że należy pomagać innym – i to nic nie kosztuje – zaznacza Mateusz Kapołka i dodaje, że Uczelnia doskonale wpisuje się w działania prowadzone przez Klub Honorowych Dawców Krwiodawców „Kropla” ze względu na medyczny profil prowadzonych przez nią kierunków studiów, takich jak m.in. ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo.

Za koordynację współpracy w zakresie organizacji akcji zbiórki krwi odpowiadało Centrum Promocji i Public Relations, w porozumieniu z Działem Nauczania i Instytutem Medycznym.