Ułatwienia dostępu

Ukazała się nowa monografia naukowa

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw uprzejmie informuje, iż ukazała się nowa monografia naukowa Dominanta semantyczna w trzech polskich przekładach powieści Francisa Scotta Fitzgeralda „Wielki Gatsby” autorstwa dra Bartosza Warzyckiego.

Podjęta w tej książce tematyka polskich tłumaczeń Wielkiego Gatsby’ego wpisuje się w nurt badań nad powstałymi za sprawą retranslacji seriami przekładowymi. Główną intencją pracy jest ustalenie istotnych elementów dominanty semantycznej oryginału oraz wykazanie sposobu ich realizacji w trzech pierwszych polskich przekładach tej powieści. Ponadto niniejsza książka przedstawia zarys życia i twórczości F. Scotta Fitzgeralda, nakreśla polską recepcję jego prozy oraz prezentuje zawodowe sylwetki polskich tłumaczy Wielkiego Gatsby’ego.

Monografia składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest jednemu z kluczowych pojęć w dziedzinie przekładoznawstwa, jakim jest dominanta semantyczna. Drugi rozdział przedstawia istotne w kontekście dominanty semantycznej Wielkiego Gatsby’ego wydarzenia z życia F. Scotta Fitzgeralda oraz zarys polskiej recepcji jego pisarstwa. Trzeci rozdział to próba charakterystyki zawodowych sylwetek trzech pierwszych polskich tłumaczy Wielkiego Gatsby’ego. Każdy z podrozdziałów tej części pracy omawia kolejno Ariadnę Demkowską-Bohdziewicz, Jędrzeja Polaka i Jacka Dehnela. Rozdział czwarty zawiera analizę wybranych językowych elementów, uznanych wcześniej za składniki dominanty semantycznej powieści Wielki Gatsby. Analizowane fragmenty zostały podzielone na trzy kategorie: kolory, idiolekty oraz elementy kulturowe, a ich opis poprzedza wprowadzenie teoretyczne z określonej dziedziny tematycznej.

Publikacja może służyć jako podręcznik dla studentów translatoryki, neofilologii, a w szczególności filologii angielskiej. Książka ta z pewnością okaże się intrygująca dla czytelników zainteresowanych literaturą i kulturą amerykańską z okresu szalonych lat dwudziestych (ang. Roaring Twenties).

Z recenzji dr hab. Joanny Dybiec-Gajer:

Posługując się przekładoznawczą koncepcją dominanty semantycznej, dr Bartosz Warzycki umiejętnie prowadzi Czytelnika przez meandry decyzji tłumaczeniowych dotyczących wybranych aspektów dominanty takich jak nazwy kolorów, idiolekt osobniczy bohaterów powieści oraz elementy nacechowane kulturowo. Na uwagę zasługuje zaakcentowanie obecności tłumaczy przez nakreślenie ich sylwetek artystycznych, a zwłaszcza wydobycie postaci pierwszej tłumaczki „Wielkiego Gatsby’ego” A. Demkowskiej-Bohdziewicz oraz odtworzenie specyfiki pracy tłumacza w uwarunkowaniach PRL-u na podstawie dokumentów z prywatnego archiwum […]. Książka stanowi ważny wkład w badania na polską recepcją twórczości F.S. Fitzgeralda oraz jego przekładami.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Adamowicz-Pośpiech:

Szczególnie cenię sobie szeroką biograficzną, historyczną, społeczną i kulturową kontekstualizację działa Fitzgeralda: to znaczy w celu ustalenia kluczowych komponentów dominanty semantycznej czyli w „szukaniu sensów” Autor opiera się na wybranych anglojęzycznych opracowaniach biograficznych na temat pisarza, analizując jego listy i notatki, monografie krytyczne dotyczące jego twórczości […]. Warto zaznaczyć, że część teoretyczna jest ściśle związana z częścią analityczną, co nie zawsze ma miejsce w tego typu pracach. Wnioski nasuwające się podczas lektury są ciekawe i niekiedy zaskakujące, przede wszystkim jednak dają wgląd w zróżnicowanie poszczególnych wariantów polskiego Gatsby’ego i wskazują na przyczyny owego zróżnicowania.

Autor:

Dr Bartosz Warzycki jest anglistą oraz doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa. Od 2011 roku związany jest z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Jego zainteresowania badawcze obejmują przekład literacki oraz zagadnienia glottodydaktyki. Jest członkiem The F. Scott Fitzgerald Society, międzynarodowego stowarzyszenia promującego zrozumienie i popularyzację twórczości F. Scotta Fitzgeralda, członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy.

Liczba stron: 238
Wydawnictwo: ANS w Nowym Targu
Rok wydawania: 2024
Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej.
Publikacja dostępna także w sprzedaży – cena: 120,00 zł.
Sprzedaż odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Kontakt:
Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
pok. 236 (budynek „Gorce”)
e-mail: wydawnictwo@ans-nt.edu.plnauka@ans-nt.edu.pl 
tel. (18) 26-10-741