Ułatwienia dostępu

Twórcy podhalańskiej kultury i ich dzieła – od dziś do wypożyczenia z kolekcji regionalnej

Nowy tydzień przynosi wszystkim miłośnikom regionalnej literatury nowe publikacje do wypożyczenia w Bibliotece Akademickiej. Tym razem proponujemy lekturę biografii osób ważnych dla podhalańskiej kultury oraz zapoznanie się z ich literackimi i badawczymi dokonaniami.

„Twórcy podhalańskiej kultury i ich dzieła”
(do wypożyczenia od 16 maja 2022 r.)

Biblioteka Akademicka na początku nowego tygodnia proponuje kolejne ciekawe tytuły z kolekcji regionalnej do wypożyczenia w ramach akcji „Uwalniamy regionalne książki”. Status „do wypożyczenia” otrzymały publikacje będące biografiami trzech wybitnych osób, związanych szeroko rozumianym Podhalem – pieśniarza, gawędziarza i popularnego tatrzańskiego przewodnika Sabały (1809-1894), poety Władysława Orkana (1875-1930) oraz etnografa, folklorysty Urszuli Janickiej-Krzywdy (1949-2015). Każdy ze wspomnianych twórców żył w innym okresie czasu oraz
w inny sposób przyczynił się do rozwoju podhalańskiej kultury. Dzięki ich pracy region pod Tatrami wzbogacił się o publikacje zawierające opowieści i legendy, poezje, listy będące świadectwem dawnego życia na Podhalu oraz badania etnograficzne. W nawiązaniu do tego dorobku wypożyczeniu podlegają książki: „Sabałowe opowieści. Jak w Tatrach drzewiej bywało”; „Listy 1891-1910”, Władysława Orkana; „Zwyczaje. Tradycje. Obrzędy” Urszuli Janickiej-Krzywdy.

W każdy poniedziałek nowe tytuły z kolekcji regionalnej przygotowane są wypożyczenia

Z początkiem każdego tygodnia książki z kolekcji regionalnej, dostępnych do tej pory tylko w czytelni Biblioteki otrzymuje status pozwalający na wypożyczenie do domu. Akcja prowadzona jest przez Bibliotekę od początku kwietnia i obejmuje 10 ciekawych tematów regionalnych. Z oferty mogą skorzystać osoby posiadające aktywne konto czytelnika, na które może zostać wypożyczona na okres miesiąca jedna książka regionalna. Po dokonaniu zwrotu, istnieje możliwość wypożyczenia kolejnego tytułu objętego akcją „Uwalniamy książki”. Publikacje przygotowane do udostępnienia w poprzednich tygodniach nadal można wypożyczyć.

UWAGA
Wyjątkowo, na konto czytelnika mogą zostać wypożyczone jednocześnie dwie książki regionalne tylko w przypadku, gdy jedna z nich jest biografią autora, a druga jego dziełem. Zgodnie z tą zasadą można cieszyć się lekturą biografii Władysława Orkana i czytać jednocześnie jego listy.

Temat przewodni w kolejnym tygodniu: Sięgnąć nieba – historie polskich alpinistów.