Ułatwienia dostępu

Szkolenie biblioteczne online

Szkolenie biblioteczne 2021

Warunkiem nabycia umiejętności korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej jest udział w szkoleniu bibliotecznym on-line przygotowanym na rok akademicki 2021/2022.

Szkolenie kierujemy do wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Należy je odbyć przed pierwszą wizytą w Bibliotece Akademickiej.

Jak zaliczyć szkolenie biblioteczne?

Szkolenie prowadzone jest drogą elektroniczną. W celu zaliczenia szkolenia należy:

  • wejść na stronę internetową Biblioteki Akademickiej i wybrać zakładkę Nasza biblioteka > Szkolenia online; w zakładce dostępne są szczegółowe informacje oraz link do formularza z materiałami szkoleniowymi; bezpośredni link do tego formularza znajduje się TUTAJ,
  • zapoznać się z materiałami dostępnymi w formularzu i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania, 
  • wypełnić dane identyfikujące uczestnika szkolenia i kliknąć opcję PRZEŚLIJ, a następnie sprawdzić ilość zdobytych punktów.

Szkolenie zostanie zaliczone, jeżeli uczestnik zdobędzie co najmniej 8 z 10 możliwych punktów! W sytuacji, gdy liczba zdobytych punktów wyniesie mniej niż 8, należy ponownie otworzyć formularz, zapoznać się z materiałami i raz jeszcze udzielić odpowiedzi na pytania.