Ułatwienia dostępu

Obchody Święta Uczelni

Uroczyste obchody święta uczelni rozpoczęła niedzielna msza święta w intencji społeczności akademickiej odprawiona przez ks. Zbigniewa Płachtę, Proboszcza Parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu.

20 maja przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy oraz przedstawiciele uczelni: z Polski, Węgier i Rumunii, a także społeczność akademicka: władze, nauczyciele akademiccy, pracownicy i studenci spotkali się w auli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, by wspólnie celebrować drugi dzień obchodów.

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń, Rektor ANS w Nowym Targu przywitała zebranych oraz wygłosiła przemówienie, w którym dziękowała za wsparcie, deklaracje poparcia działań i wszelką pomoc okazywaną Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. – Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu, jako jedyna uczelnia kształcąca w regionie, jest jednym z największych pracodawców na Podhalu, jej chlubą jest 12 tysięcy absolwentów. Osoby opuszczające mury uczelni doskonale sobie radzą, śledzimy ich losy i wiemy, że efekty naszego kształcenia są doceniane przez ich pracodawców, nasze starania docenia również Polska Komisja Akredytacyjna, której kontrole odbyły się trzykrotnie w ostatnim czasie, a my zostaliśmy ocenieni wysoko. Dr Bianka Godlewska-Dzioboń mówiła również o dotychczasowych osiągnięciach oraz o planach na najbliższe lata – Jesteśmy w grupie uczelni dynamicznie się rozwijających, podnieśliśmy status, przekształcając się z uczelni w akademię, rozwijamy ofertę dydaktyczną, doposażamy pracownie. Mamy w planach uruchomienie programu mentoringu – indywidualnego toku nauczania będącego odpowiedzią na zmiany w szkolnictwie wyższym, chcemy uruchomić studia dualne oraz rozwinąć współpracę z zagranicznymi uczelniami. Naszym celem jest uruchomienie centrum doskonalenia dydaktyki, a także rozpoczęcie budowy na terenie starego szpitala. Kończąc wystąpienie, odwołała się do „Wskazań dla synów Podhala” Władysława Orkana i misji edukowania młodego pokolenia obowiązującej również współcześnie.

Dariusz Wieczorek, Minister Nauki skierował list do społeczności akademickiej z okazji święta uczelni, który został odczytany przez Panią Poseł na Sejm, Jagnę Marczułajtis-Walczak. Odczytano również list gratulacyjny od Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej.

Podczas uroczystości głos zabrali przedstawiciele uczelni: dr hab. Hubert Wolski, prof. uczelni, który przemówił w imieniu Rady Uczelni oraz Marta Stuglik, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

Następnie życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów dla całej społeczności akademickiej oraz gratulacje dla Pani Rektor w związku z wygranymi wyborami na Rektora ANS w Nowym Targu w kolejnej kadencji, na lata 2024-2028 popłynęły od: Jana Hamerskiego, Senatora RP, dra inż. Krzysztofa Jana Klęczara, Wojewody Małopolskiego, w imieniu którego list odczytał Stanisław Barnaś, Pełnomocnik Wojewody ds. współpracy ze służbami mundurowymi. Tomasz Hamerski, Starosta Powiatu Nowotarskiego pogratulował Pani Rektor dotychczasowych osiągnięć, a zwłaszcza prowadzenia kierunku lekarskiego, w rozwój którego zgodnie z uroczystą rezolucją uchwaloną na ostatnim posiedzeniu, włączy się Powiat Nowotarski. Serdeczne życzenia popłynęły również od Andrzeja Guta-Mostowego, Posła na Sejm RP oraz wieloletniej parlamentarzystki Anny Paluch.

Podczas obchodów święta uczelni wręczona została statuetka Zasłużony dla Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu przyznawana przez Senat osobom szczególnie zasłużonym dla Uczelni. Nagroda trafiła do Jana Hamerskiego, Senatora RP, który pełniąc ówcześnie funkcję wicestarosty oraz starosty Powiatu Nowotarskiego przyczynił się do założenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, m.in. poprzez przekazanie terenów pod inwestycje – budowę obiektu „Tatry”, w którym znajduje się Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne oraz terenu starego szpitala. Pani Rektor, wręczając nagrodę i składając serdeczne podziękowania, przybliżyła zgromadzonym zasługi laureata.

Tradycyjnie wręczono wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, pracowników administracji i studentów. Gratulacjami zostali uhonorowani nauczyciele akademiccy, którzy zdobyli tytuły i stopnie naukowe: prof. dr hab. Grzegorz Nieć, dr hab. Ewa Sowa-Behtane, dr inż. arch. Agata Bentkowska, dr Alicja Wojtaszek. Za wieloletnią pracę na rzecz Uczelni wyróżnieni zostali pracownicy administracji: mgr Aleksandra Daleki, mgr Sabina Krauzowicz-Gazda, mgr Aleksandra Brynczka oraz mgr Urszula Kobylarczyk. Gratulacje pracownikom złożyła Pani Rektor oraz Pan Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Następnie wyróżnienia trafiły do studentów. Dyplomy wręczyli prof. dr. hab. Grzegorz Nieć, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz mgr Katarzyna Wysocka, Kierownik Działu Nauczania. W kategorii osiągnięcia naukowe wyróżnieni zostali: Jakub Grządziel, student czwartego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, Maria Mucha, studentka trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo, Katarzyna Floryn, studentka czwartego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. W kategorii osiągnięcia artystyczne wyróżnieni zostali: Dorota Kościelniak, studentka trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja, Aleksandra Skubisz, studentka trzeciego roku  studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość, Sobiesław Łukaszczyk-Hajduk, student piątego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Za osiągnięcia sportowe wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Kukuczka, studentka piątego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia i Maksymilian Rzepka, student pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Za działalność organizacyjną oraz aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz rozwoju Uczelni i promocji środowiska studenckiego wyróżniono Martę Stuglik, studentkę drugiego roku studiów inżynierskich na kierunku informatyka ekonomiczna, Aleksandrę Bartosz, studentkę trzeciego roku studiów inżynierskich na kierunku architektura, Gabrielę Wierzbiak, studentkę trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Drugą część wydarzenia stanowił wykład pt. Wpływ zmiany klimatu i antropopresji na lasy” wygłoszony przez prof. dra hab. inż. Jarosława Sochę, Kierownika Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wykład uświadomił słuchaczom, jak wielowątkowym problemem są zmiany klimatu oraz jak wiele czynników ma wpływ na ten skomplikowany problem. Zarządzanie lasami i ochrona przyrody w kontekście prelekcji stały się sztuką wyboru kompromisu.

Kolejne urodziny Uczelni uświetnił występ duetu skrzypcowego Essence of Music. Za sprawą Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale nie zabrakło również akcentów regionalnych.

Ostatnim elementem było wspólne, pamiątkowe zdjęcie oraz urodzinowy tort.

Listy gratulacyjne: