Ułatwienia dostępu

Studenci kilku kierunków studiów w ANS mogą wypożyczać więcej!

Biblioteka Akademicka podnosi limit wypożyczanych książek dla studentów realizujących więcej niż jeden kierunek studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Od czerwca 2024 roku studenci uczący się na dodatkowym kierunku otrzymają możliwość zamówienia i wypożyczenia 8 książek na okres 30 dni.

W okresie poprzedzającym sesję egzaminacyjną, Biblioteka Akademicka wychodzi na przeciw większemu zapotrzebowaniu na książki wśród osób uczących się na więcej niż jednym kierunku studiów. Obecnie studenci, którzy zgłoszą w bibliotece, że realizują dodatkowy kierunek studiów w ANS w Nowym Targu otrzymają uprawnienia do wypożyczenia 8 książek na okres 30 dni. Co więcej, istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych tytułów na kolejny miesiąc, również na okres obejmujący przerwę wakacyjną!

Jednocześnie przypominamy, iż studenci III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich na Podhalańskiej Uczelni także mogą korzystać z wyższego limitu wypożyczeń (podobnie jak wyżej – 8 książek/30 dni). Aby skorzystać z tej możliwości, student powinien zgłosić, iż kształci się na ostatnim roku studiów i przygotowuje pracę dyplomową, celem wprowadzenia w systemie bibliotecznym zmian w uprawnieniach czytelnika.

Zapraszamy do Biblioteki Akademickiej po publikacje, które pomogą dobrze przygotować się do egzaminów.