Ułatwienia dostępu

Relacja Skansen – Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Relacja z wyjazdu studentów I roku studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna PPUZ w Nowym Targu do Skansenu – Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, gdzie poszerzali wiedzę z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa i ochrony dóbr kultury, społeczno – kulturowych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią, hydrologii i geomorfologii.

Opieka: dr M. Gorzelany-Dziadkowiec i dr K.Miraj. Fot. K.Miraj.