Ułatwienia dostępu

Zdrowie w ujęciu holistycznym

Zdrowie w ujęciu holistycznym pod redakcją Dariusza Muchy to całościowe spojrzenie na temat zdrowia oraz sposobów zachowania długowieczności. Publikacja obejmuje trzy tematycznie podzielone rozdziały dotyczące: Zdrowia i jego uwarunkowań (rozdział I), Interdyscyplinarnych aspektów opieki pielęgniarskiej (rozdział II) oraz Wyzwań i dylematów współczesnej medycyny (rozdział III).

Przedmowa:

[…]Tajemnica długowieczności tkwi więc nie tylko w genach, ale w znacznej mierze w sposobie odżywiania się i stylu życia! Zdrowy i aktywny styl życia może przedłużyć przeciętnie życie jednostki o kilka lat, co w połączeniu z profilaktyką, odnową biologiczną i terapią stanowi ,,pakiet bezpiecznej starości” w ujęciu dobrostanu psychofizycznego.

  dr hab. Dariusz Mucha

Miejsce wydania: Nowy Targ

Rok wydania: 2016

Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zobacz także: Zdrowie i jego uwarunkowania.