Ułatwienia dostępu

Wybrane zagadnienia z anatomii klinicznej dla studentów kierunków medycznych – część I

Wybrane zagadnienia z anatomii klinicznej pod redakcją Waldemara Hładkiego i Jacka Lorkowskiego to medyczne opracowanie składające się z 5 rozdziałów, a wśród nich: Anatomia kliniczna głowy – czaszka, Anatomia kliniczna głowy – aspekty laryngologiczne, Układ chłonny, Anatomia układu moczowego, Anatomia kliniczna w praktyce ginekologicznej – układ płciowy żeński i gruczoł sutkowy.
Słowo wstępne

Każdy z pierwszych autorów rozdziału miał pełną autonomię własnej wizji stworzenia rozdziału, stąd odmienna struktura różnych rozdziałów i kilkakrotne powtórzenia dublującego się materiału. Część piszących uznało, że dla studenta optymalny jest bardzo krótki rozdział, część uznała, że warto już w bardziej rozległej wersji przedstawić liczne nawiązania do praktyki klinicznej. Pomysł ten jest w jakimś sensie nowatorski.

Waldemar Hładki, Jacek Lorkowski

Liczba stron: 87

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Publikacja dostępna także w sprzedaży – cena: 20,00 zł. Sprzedaż odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni – numer konta: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Kontakt:

Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
pok. 304 (budynek „Gorce”)
e-mail: wydawnictwo@ppuz.edu.plnauka@ppwsz.edu.pl 
tel. (18) 26-10-741

Zobacz także: Anatomia kliniczna narządów ruchu.