Ułatwienia dostępu

Turystyka religijna na obszarach górskich

Turystyka religijna na obszarach górskich pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza i Iwony Hodorowicz to publikacja zawierająca teksty 37. referatów oraz materiałów zaprezentowanych podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 7-10 października 2008 roku w Bukowinie Tatrzańskiej.

Turystyka religijna na obszarach górskich stanowi pierwszą w naszej literaturze próbę spojrzenia na problem turystyki religijnej w obszarach górskich. Mamy nadzieję, że prezentowane w publikacji rozważania naukowe, pozwolą właściwie ocenić ten nie zawsze jeszcze dostrzegany i doceniany walor duchowy i materialny gór.

Liczba stron: 538
Miejsce wydania: Nowy Targ 
Rok wydania: 2009
Dostępność: biblioteka PPUZ

Książka dostępna w Bibliotece Akademickiej, a także na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zobacz także Elementy kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu.