Ułatwienia dostępu

Społeczna rola architektury

Społeczna rola architektury pod redakcją Anny Jędrysko oraz Katarzyny Sieńko-Dragosz to artykuły naukowe podejmujące tematykę przestrzeni społecznej, zebrane w dwóch tomach.

Społeczna rola architektury prezentuje wiedzę o przestrzeni, dzięki niej Czytelnik widzi jak wieloaspektowo można analizować architekturę, która prócz swojej funkcjonalności, wywiera także znaczny wpływ na relacje, samopoczucie i wrażenia estetyczne człowieka egzystującego w otaczającej go rzeczywistości architektonicznej. To pozycja godna uwagi nie tylko dla studentów architektury, ale również dla każdego człowieka, nikt bowiem nie jest wolny od wpływu przestrzeni i zagospodarowania architektonicznego na życie.

Liczba stron: t. I – 442; t.2 – 358 

Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zobacz także Architektura ziem górskich wczoraj-dziś-jutro.