Ułatwienia dostępu

Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych

Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych pod redakcją: Dariusza Muchy i Haliny Romualdy Zięby obejmuje treść 42. referatów, które inspirują do przemyśleń nad istotą zdrowia.

Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych obejmuje materiały zaprezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej w dniach 16-17 listopada 2007 r. zorganizowanej przez Podhalańska Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu i Podhalański Oddział Polskiego Towarzystwa  Naukowego Kultury Fizycznej w Zakopanem.

Liczba stron: 484 
Miejsce wydania: Nowy Targ
Rok wydania: 2007
Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zobacz także Zdrowie w ujęciu holistycznym.