Ułatwienia dostępu

Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe

Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe autorstwa dra Krzysztofa Waśkowskiego to językoznawczy przegląd nazw zwierząt od czasów staropolszczyzny po współczesność.

W książce „Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe” analizie poddano duży korpus leksykalny, na który złożył się materiał od staropolszczyzny do czasów współczesnych. Pozwoliło to na wysnucie interesujących wniosków na temat jednostek leksykalnych wskazanego w tytule monografii obszaru. Celem pracy był historycznoleksykalny opis nazw zwierząt w języku polskim, zatem materiał mocno zróżnicowany (np. nazwy gatunkowe typu koza, nazwy ogólne typu ptak, nazwy taksonomiczne typu płaz, derywaty typu kocię, szarańczarnia) i wymagający szczególnego podejścia metodologicznego. […] W ramach analiz podjętych na użytek pracy, badaniom lingwistycznym podano nieopracowany jeszcze w aspekcie diachronicznym rozległy obszar wyrazowy, współtworzący obraz zasobu leksykalnego polszczyzny. Zgromadzono korpus materiałowy, który może się stać przedmiotem dalszych dociekań naukowych, zaś analizy i wnioski mogą stać się podstawą dyskusji.

Krzysztof Waśkowski

Liczba stron: 259

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Publikacja dostępna w bibliotece PPUZ oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Publikacja dostępna także w sprzedaży – cena: 33,00 zł. Sprzedaż odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni – numer konta: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Kontakt:

Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
pok. 304 (budynek „Gorce”)
e-mail: wydawnictwo@ppuz.edu.plnauka@ppwsz.edu.pl 
tel. (18) 26-10-741

Zobacz także Słownik gwary górali Skalnego Podhala.