Ułatwienia dostępu

Piękno – Dziedzictwo – Komunikacja. Harklowa 2018

Piękno – Dziedzictwo – Komunikacja. Harklowa 2018 to monografia naukowa będąca wynikiem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Podhalańską Państwową
Uczelnię Zawodową w Nowym Targu, parafię w Harklowej oraz Oddział Związku Podhalan w Harklowej.

Wstęp

ks. dr hab. Robert Nęcek

Celem konferencji i publikacji pokonferencyjnej było zwrócenie uwagi opinii publicznej na trzy rzeczywistości ludzkiej
egzystencji, które na co dzień wyraźnie przeżywają kryzys. Tymczasem piękno będące blaskiem prawdy jest doświadczeniem wzbogacającym życie człowieka, dziedzictwo wyrabia świadomość tożsamości i własnych korzeni
kulturowych. Z tej racji w zasięgu dziedzictwa pozostaje część kultury ludowej tworzonej na wsi, w tym przypadku w Harklowej. W końcu komunikacja, dzięki której rozwijają się relacje międzyludzkie i która stanowi przekaz
doświadczenia zbiorowego. Jedynym kryterium doboru tematyki było podkreślenie aktualności piękna, dziedzictwa i komunikacji w świetle życia ludności w Harklowej i ich drewnianego kościółka stanowiącego skarb nie do przecenienia.

Fragmenty recenzji

To swoiste stadium przypadku dziedzictwa kulturowego w mikroskali i z tego względu przygotowana pozycja książkowa w pełni zasługuje na wydanie drukiem.

                                                                       prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

                                                                       Uniwersytet Jagielloński

 

Jest to pierwsza całościowa praca poświęcona niezwykle bogatemu dziedzictwu kulturowemu tej miejscowości. Podkreślić należy, że są tu przedstawiane zagadnienia interesujące, aktualne i jakościowo ważne nie tylko w sferze naukowych dociekań, ale także praktycznych rozstrzygnięć.

                                                                         ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

                                                Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Publikacja dostępna także w sprzedaży – cena: 38,00 zł. Sprzedaż odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni – 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Kontakt:

Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
pok. 304 (budynek „Gorce”)
e-mail: wydawnictwo@ppuz.edu.plnauka@ppwsz.edu.pl 
tel. (18) 26-10-741

Zobacz także Dziedzictwo Kulturowe Podhala.