Ułatwienia dostępu

Oblicza wielokulturowości

Oblicza wielokulturowości to monografia naukowa pod redakcją Ewy Paneckiej i Małgorzaty Kowalcze. Praca rozpatruje aspekty wielokulturowości. Składa się na nią 16 autorskich rozdziałów zarówno w języku polskim jak i angielskim, które prezentują szeroki wachlarz zainteresowań: filozoficznych, literackich, językowych i dydaktycznych.

Oblicza wielokulturowości ukazują eseje m.in. o analizie dzieła literackiego, problematyce wielokulturowości w powieściach Goldina i Houllebecqua, ideologii transhumanizmu ze wszystkimi tkwiącymi w niej zagrożeniami. Recenzenci uznali, że zawarte w publikacji artykuły są niezwykle interesujące, ich tematyka jest nietuzinkowa, a rozważania w nich zawarte i finalizujące je konkluzje noszą cechy nowatorstwa.

Liczba stron: 237

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Publikacja dostępna jest w bibliotece PPUZ oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zobacz także Językowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie „Lalki” Bolesława Prusa.