Ułatwienia dostępu

Migracje zagraniczne ze wsi podhalańskiej na przykładzie Ludźmierza

Migracje zagraniczne ze wsi podhalańskiej na przykładzie Ludźmierza to monografia naukowa autorstwa Elżbiety Ptak.

Podstawowym celem pracy jest opis społeczności wiejskiej – podhalańskiego Ludźmierza, w warunkach dużej mobilności międzynarodowej jej mieszkańców, a także charakterystyka migrantów wiejskich. Do opisu i analizy rzeczywistości wsi oraz charakterystyki migrantów wykorzystano przede wszystkim aparat pojęciowy zaproponowany przez Pierr’a Bourdieu – odwołanie do kategorii: pola oraz kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego. Pierwsza kategoria dotyczy wymiaru ponadindywidualnego; za jej pomocą scharakteryzowano społeczność lokalną oraz migracje zagraniczne z Ludźmierza. Druga kategoria natomiast, czyli trzy postaci kapitału dotyczy poziomu jednostkowego, czyli indywidualnych zasobów kapitałowych migrantów z Ludźmierza.

Liczba stron: 259

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Publikacja dostępna także w sprzedaży- cena: 35,00 zł. Sprzedaż odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni – 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Kontakt:

Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
pok. 304 (budynek „Gorce”)
e-mail: wydawnictwo@ppuz.edu.plnauka@ppwsz.edu.pl 
tel. (18) 26-10-741

Zobacz także Problematyka górska w polskiej literaturze.