Ułatwienia dostępu

Językowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie „Lalki” Bolesława Prusa

Językowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie „Lalki” Bolesława Prusa autorstwa dra Krzysztofa Trochimiuka to monografia naukowa, która przybliża problematykę przekładu literackiego w świetle analizy językowej, pogłębia zrozumienie złożoności procesów towarzyszących tłumaczom i skutków decyzji przez nich podejmowanych.

Językowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie „Lalki” Bolesława Prusa omawiają wybrane językowe wykładniki emocji, które tworzą komunikaty ekspresywne Lalki Bolesława Prusa i The Doll, angielskiego przekładu Davida Welsha. Analizie poddane zostały verba sentiendi, interiekcje, inwektywy, metafory oraz czasowniki mówienia, a więc elementy wchodzące w skład dwóch kategorii językowych wykładników emocji, tj. leksykalnej i fonetycznej.

Recenzenci uznali, iż jest to praca niezwykle nowatorska, oraz że jest to pierwsze opracowanie językoznawcze łączące wątki przekładoznawcze, komparatywno-literackie i kognitywne.

Liczba stron: 219

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Publikacja dostępna także w sprzedaży – cena: 42,00 zł. Sprzedaż odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni – 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Kontakt:

Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
pok. 304 (budynek „Gorce”)
e-mail: wydawnictwo@ppuz.edu.plnauka@ppwsz.edu.pl 
tel. (18) 26-10-741

Zobacz także: The old meets the new.