Ułatwienia dostępu

Góralskie serce w zielonym listku pieśni

Góralskie serce w zielonym listku pieśni to antologia poezji regionu Podtatrza, wyboru i opracowania poezji podjęła się Anna Mlekodaj.
Góralskie serce w zielonym listku pieśni spaja w jedną, spójną całość dotychczas rozproszoną twórczość podtatrzańskich poetów, która została uporządkowana według kategorii wieku potencjalnych odbiorców. Zbiór stanowi bezcenną pomoc dla nauczycieli, którzy pragną przybliżyć uczniom dorobek duchowego dziedzictwa Podhala. Kształtuje wrażliwość na piękno, ukazuje wartość góralskiej poezji młodemu pokoleniu.
Dystrybucja: Związek Podhalan Oddział Ludźmierz
Liczba stron: 295
Miejsce wydania: Ludźmierz
Rok wydania: 2006
Publikacja dostępna w bibliotece PPUZ.