Ułatwienia dostępu

mgr Renata Fudalewicz

Stanowisko

wykładowca

Wykształcenie

  • Studia magisterskie na kierunku dietetyka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Dietetyka kliniczna na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Doświadczenie

  • Jako dietetyk pracuje od 2015 r. W obszarze jej zainteresowań znajduje się zdrowie kobiet. Współpracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania, otyłością, zaburzeniami metabolicznymi, mogącymi wikłać płodność kobiety, a także z osobami z zespołem jelita drażliwego, który najczęściej dotyka młode kobiety.
  • Od 2019 r. jest instruktorem na kierunku dietetyka, prowadzi zajęcia o charakterze praktycznym z przedmiotów dotyczących żywienia.
  • Pełni funkcje opiekuna praktyk studenckich, opiekuna roku oraz opiekuna pracowni dietetyki.
Publikacje: Fudalewicz R. Zespół Jelita Drażliwego- problem wymagający wielodyscyplinarnego podejścia. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2020. Lubińska- Żądło B, Fudalewicz R, Kowalczyk B.  Zachowania zdrowotne kobiet w wieku prokreacyjnym” Promocja, edukacja zdrowotna  i profilaktyka w naukach medycznych- Tom III, red. Jankowiak Barbara, Kowalewska Beata, Krajewska- Kulak Elżbieta, Białystok 2020. Fudalewicz R. Lubińska- Żądło B. Talaga S. Wiedza kobiet na temat żywienia dzieci w pierwszym roku życia. Promocja, edukacja zdrowotna  i profilaktyka w naukach medycznych- Tom III, red. Jankowiak Barbara, Kowalewska Beata, Krajewska- Kulak Elżbieta, Białystok 2020. Żądło D, Zapała R, Fudalewicz R. Występowanie lęku porodowego u kobiet ciężarnych. Promocja, edukacja zdrowotna  i profilaktyka w naukach medycznych- Tom VI, red. Jankowiak Barbara, Kowalewska Beata, Krajewska- Kulak Elżbieta- planowany termin wydania monografii wrzesień 2021. Fudalewicz R, Zapała R, Żądło D.  Wpływ zachowań zdrowotnych oraz ocena występowania depresji okołoporodowej u kobiet. Promocja, edukacja zdrowotna  i profilaktyka w naukach medycznych- Tom VI, red. Jankowiak Barbara, Kowalewska Beata, Krajewska- Kulak Elżbieta- planowany termin wydania monografii wrzesień 2021.