Ułatwienia dostępu

mgr Kinga Fecko-Gałowicz

Stanowisko

asystent

Wykształcenie

 • Ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Doświadczenie

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności w pielęgniarstwie.
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie.
 • Specjalista pielęgniarstwa internistycznego.
 • Pedagog.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem internistycznym. Interesuje się obszarem nauk łączącym zawód pielęgniarki i pedagoga.

Publikacje

 1. Joanna Olchawa, Kinga Fecko-Gałowicz, Wiedza oraz postawy młodzieży gimnazjalnej i licealnej wobec udzielania pierwszej pomocy. Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25 (1): 29–34
 2. Natalia Bieniek- Kamińska, Kinga Fecko – Gałowicz, Joanna Olchawa,Wybrane wielkie problemy geriatryczne wśród mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej w Mogilnie. Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25 (4): 215–220
 3. Alicja Duda, Kinga Fecko- Gałowicz, Paulina Jabłońska, Maria Zięba. Wiedza pielęgniarek w Polsce i Wielkiej Brytanii na temat świadczenia kulturowo zgodnej opieki nad pacjentem umierającym i po śmierci wyznającym islam. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne.2017;7(4):263-267
 4. Nieckula, P. Jabłońska, A. Duda, K. Fecko- Gałowicz. Inicjacja seksualna wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pielęgniarstwo Polskie. 2 (72) 2019 s. 148–155
 5. Nieckula, K. Fecko-Gałowicz, J. Adamczuk , J. Girzelska. Opatrunki specjalistyczne stosowane w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi. Państwo i Społeczeństwo 2019 | 4 | 115-127

Monografie

 1. Kinga Fecko, Wioletta Ławska. Postawy dzieci zdrowych uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum dotyczące akceptacji niepełnosprawności. Zdrowie w ujęciu holistycznym. PPWSZ w Nowym Targu. Redakcja: Dariusz Mucha 2016.
 2. Kinga Fecko, Alicja Duda, Magdalena Nieckula. Komunikacja interpersonalna w relacji przełożony- pracownik na przykładzie losowo wybranych oddziałów internistycznych / chorób wewnętrznych funkcjonujących w województwie małopolskim. Człowiek w zdrowiu i chorobie. PWSZ w Tarnowie. Redakcja: Edyta Barnaś. Tarnów 2016.
 3. K. Fecko- Gałowicz, M. Zięba, B. Żywczak. Nadużywanie alkoholu przez mieszkańców domu pomocy społecznej. Monografia pt.: Pielęgniarstwo Polskie, Europejskie, Światowe. Wyd. przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Warszawa, 9-10 październik 2017.
 4. Kinga Fecko – Gałowicz, Maria Półtorak. Zachowania zdrowotne kobiet będących w grupie ryzyka zachorowania na nowotwór piersi. Tarnów 2018.
 5. K. Fecko- Gałowicz, N. Bieniek- Kamińska, A. Wojtaszek, M. Nieckula. Wybrane problemy seniorów zamieszkujących w domu pomocy społecznej w Mogilnie. Zdrowie w ontogenezie. PPUZ w Nowym Targu, 2021.

Czynny udział w konferencjach

 1. Referat pn. „Postawy dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej i gimnazjum dotyczące akceptacji niepełnosprawności” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie-Profilaktyka-Terapia” organizowanej przez PPWSZ w Nowym Targu w 2015 r.
 2. Referat pt. „Zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego” podczas Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Zdrowie i choroba – problemy teorii, diagnozy i praktyki”, a także podczas V sympozjum Naukowo- Szkoleniowego „Wybrane problemy toksykologii środowiskowej” Nowy Sącz 18-19 września 2015 r.
 3. Referat pt. „Wiedza pielęgniarek w Polsce i Wielkiej Brytanii na temat Świadczenia kulturowo zgodnej opieki nad pacjentem umierającym i po śmierci” podczas konferencji „Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno- kulturowej” Kraków 20-21 listopad 2015 r.
 4. Referat pn. „Komunikacja interpersonalna w relacji przełożony- pracownik na przykładzie losowo wybranych oddziałów internistycznych/ chorób wewnętrznych funkcjonujących w województwie małopolskim” wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej IOZ PWSZ w Tarnowie „Człowiek w zdrowiu i chorobie-promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, która odbyła się 20-21 października 2016 r.
 5. Referat pt.„Interpersonalna komunikacia medziveducimi pracovnikami a zamestnancami– na priklade vybranych vnutornych oddeleni” na VI. Celoslovenskú konferenciu sekcie manažmentu v ošetrovateľstve smedzinárodnouúčasťou, 5-6 október 2017, Bešeňová – Słowacja.
 6. Referat pt. „Nadużywanie alkoholu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo Polskie, Europejskie, Światowe” organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 9-10.10.2017 Warszawa.
 7. Referat: pn. „Zachowania zdrowotne kobiet będących w grupie ryzyka zachorowania na nowotwór piersi” na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „CZŁOWIEK W ZDROWIU I CHOROBIE –  PROMOCJA ZDROWIA, PIELĘGNOWANIE I REHABILITACJA” Tarnów, 26-27 października 2018.
 8. Referat pt. „Wybrane problemy seniorów zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Mogilnie” podczas VI Konferencji Naukowej „Zdrowie w ontogenezie” 23-24 listopada 2018 r., Nowy Targ.