Ułatwienia dostępu

mgr inż. arch. Beata Bajon

Stanowisko

wykładowca

Wykształcenie

  • Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Architektury, gdzie w 1996 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera.

Doświadczenie zawodowe

  • Członkini Południowej Okręgowej Izby Urbanistów i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • Posiada doświadczenie w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektowaniu  urbanistycznym.