Home dr Paweł Żychowicz

dr Paweł Żychowicz

Wykształcenie

 • stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; praca doktorska – Poziom rozwoju biologicznego, typ budowy ciała oraz sprawność motoryczna i postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku;
 • magister rehabilitacji ruchowej;
 • magister wychowania fizycznego;
 • trener lekkiej atletyki II klasy;
 • certyfikowany nauczyciel terapii zajęciowej (certyfikat wydany przez The European Network of Occupational Therapy in Higher Education ENOTHE).

Doświadczenie zawodowe

 • Nauczyciel akademicki i trener.
 • Współautor podręcznika “Terapia zajęciowa” oraz publikacji naukowych z zakresu aktywności fizycznej adaptowanej i terapii zajęciowej.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej i Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej.
 • Pracował jako trener ze sportowcami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.
 • Wiceprezes Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska-Małopolskie.
 • Współpracuje również z innymi organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej i terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością.
 1. Żychowicz P., Marchewka A., Ridan T.: Możliwości rozwiązań organizacyjnych i komunikacyjnych miasta Krakowa na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób niepełnosprawnych. W: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych. Przedsięb. Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO. Kraków 1997, 44-47.
 2. Ridan T., Marchewka A., Żychowicz P.: Analiza dostępności głównych obiektów komunikacyjnych miasta Krakowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych. Przedsięb. Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO. Kraków 1997, 28-31.
 3. Żychowicz P., Marchewka A., Sobiecka J.: Zakres dostępności wybranych obiektów sportowych miasta Krakowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Hale sportowe. W: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków 1999, 209-215.
 4. Marchewka A., Mirek W., Żychowicz P., Ridan T.: Wojewódzkie Mityngi Lekkoatletyczne w strukturze Olimpiad Specjalnych. W: Lekkoatletyka w badaniach naukowych. Zeszyty Naukowe Nr 79, AWF Kraków 2000, 51-55.
 5. Marchewka A., Ridan T., Kaczmarski D., Żychowicz P.: Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. W: Lekkoatletyka w badaniach naukowych. Zeszyty Naukowe Nr 79, AWF Kraków 2000, 57-64.
 6. Matuszyk A., Żychowicz P.: Teoria i praktyka turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych – koncepcja dydaktyki przedmiotu na kierunku fizjoterapia AWF w Krakowie. [W:] Kształcenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością. Pod red. W. Dłużewska-Martyniec. AWF Poznań. 2003.
 7. Żychowicz P.: Otłuszczenie ciała niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt o zróżnicowanym poziomie dojrzałości płciowej na tle rówieśniczek krakowskich. W: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LX, Suppl. XVI, 959, Sectio D, UMCS i AM Lublin 2006, 580-584.
 8. Żychowicz P., Chrzanowska M.: Nadwaga i otyłość niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt i chłopców na tle standardów dla populacji krakowskiej. W: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LX, Suppl. XVI, 958, Sectio D, UMCS i AM Lublin 2006, 576-579.
 9. Żychowicz P., Chrzanowska M.: Sexual Maturation in Visually Disabled Boys and Girls. Polish J. Environ. Stud. Vol. 15, 5b, 2006, 79-82.
 • Żychowicz P., Pławny I.: Aktywność sportowa dziewcząt i chłopców z uszkodzeniem narządu wzroku. Medicina Sportiva, 2007, 11 (suppl. 2), 37-43.
 • Mayer A., Żychowicz P.: Rekreacyjna aktywność ruchowa a aktywność społeczna osób z uszkodzeniem narządu ruchu. Medicina Sportiva, 2007, 11(suppl. 2), 45-50.
 • Mayer A., Żychowicz P.: Rekreacyjna aktywność ruchowa osób z uszkodzeniem narządu ruchu w różnym wieku oraz jej rola w rehabilitacji. [W:] Problemy osób niepełnosprawnych. Pod red. K. Turowskiego, P. Paluszkiewicza, S. Spisackiej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska 2007, 257-262.
 • Żychowicz P., Pławny I.: The frequency of participation in motor activities by grammar-school boys and girls who are blind or with poor eyesight. [w:] Mosiewicz J. (red.): Risk factors and prevention in a fight for health and wellness. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin, 2008, 391-399.
 • Żychowicz P.: The level of somatic development of boys and girls with impaired organ of vision in comparison with their peers from the population in Krakow. [w:] Olchowik G. (red.): Wellness in different phases of life. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin, 2008, 261-171.
 • Żychowicz P.: Postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku. Probl Hig Epidemiol 2008, 89(1):67-70.
 • Żychowicz P., Jasica M.: Sprawność motoryczna młodzieży z lekką oraz umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. (streszczenie) Materiały z XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Rehabilitacja kardiologiczna i prewencyjna chorób układu krążenia. Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji”. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Katowice 2011, 51.
 • Żychowicz P., Jasica M.: Zależność między wysokością i masą ciała a poziomem sprawności motorycznej młodzieży z lekką oraz umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. (streszczenie) II Międzynarodowa Konferencja Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej. AWF Warszawa, PTNAAF, Warszawa 2011, 98
 • Żychowicz P., Łasak D.: Ocena wybranych zdolności motorycznych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z ośrodków miejskich o odmiennej wielkości. W: Bilska M., Golanko R., Sołtan J. (red.) Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, 2014, 69-80
 • Łasak D., Żychowicz P.: Poziom rozwoju somatycznego i sprawność fizyczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, 13, nr 3, s. 263-274. Wersja elektroniczna: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2015/Tom-13-zeszyt-3/art/5911/
 • Żychowicz P.: Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Bac A. (red.) Terapia zajęciowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, 115-125.
 • Żychowicz P., Janus E.: Niepełnosprawność intelektualna – definicje, przyczyny, klasyfikacje. W: Janus E. (red. nauk.) Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną PZWL. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018, 19-33.
 • Bac A., Aleksander-Szymanowicz P., Żychowicz P.: Ergonomia i adaptacje w terapii zajęciowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019.
Shopping Basket