Ułatwienia dostępu

dr Paweł Gąsior

Stanowisko

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

Wykształcenie

 • W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w  Krakowie;
 • W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku edukacja obronna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Doświadczenie

 • Członek Senatu.
 • Wiceprezes Zarządu KU AZS.
 • Autor publikacji z zakresu teorii treningu sportowego.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie, współpracuje z zawodnikami najlepszymi w Polsce (z dyscyplin motocyklowych, narciarstwa i hokeja na lodzie).
Dodatkowe kwalifikacje
 • Promotor pomocniczy dysertacji doktorskiej.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie.
 • Instruktor Polskiego Związku Kickboxingu.
 • Instruktor narciarstwa.
 • Instruktor snowboardu (PZS).
 • Instruktor narciarstwa biegowego.
 • Instruktor kulturystyki.
 • Trener nordic walking (Thera band Academy).
 • Trener treningu respiracyjnego SpiroTiger (Rehalab Akademy).
 • Trening funkcjonalny w sporcie (Remigiusz Rzepka).
 • Trening okluzyjny (MadUp).
 • Integracja sensomotoryczna i korekcja wad postawy w wodzie (Thera Band Academy).
 • Diagnostyka poziomu siły eksplozywnej za pomocą MyoTest (Rehalab Akademy).
 • Kurs masażu klasycznego.
 • Młodszy ratownik WOPR.
 • Mediator sądowy.
 • Biegły sądowy z zakresu wypadków narciarskich.

Publikacje

Podręczniki i skrypty:
 1. Gąsior P. (2015): Elementy kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu – skrypt dla studentów fizjoterapii, PPWSZ, Nowy Targ.
 Publikacje naukowe i popularnonaukowe:
 1. Gąsior P.: Stereotypy dotyczące wychowania fizycznego w poglądzie ucznia, nauczyciela, rodzica. Lider Promocja Zdrowia Kultura Fizyczna i Zdrowotna, 2007; 12.
 2. Gąsior P.: Jogging na lekcji wychowania fizycznego. Lider Promocja Zdrowia Kultura Fizyczna i Zdrowotna, 2007; 10, 28-30.
 3. Gąsior P. Giełczyński R.: Wiedza zdrowotna i świadomość potrzeby ruchu u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu – analiza porównawcza, [w:] Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych, PPWSZ w Nowym Targu, 2008; 442-449.
 4. Gąsior P.: Proste wskaźniki oraz testy sprawnościowe w koncepcji sprawność dla zdrowia Health Related Fitness, WFjak? kwartalnik PTNKF oddz. Podhalański, 2008; 13.
 5. Gąsior P. Firek W.: Preferowane formy aktywności ruchowej w świetle nowoczesnych wyzwań wychowania fizycznego. [w:] Edukacja jutra. Proces wychowania w szkole i poza nią (red. K. Denek i wsp.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec, 2010; 267-280.
 6. Gąsior P.: Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego do optymalizacji kształcenia zdrowotnego, [w:] Zdrowie i jego uwarunkowania (red. D. Mucha, H. Zięba), PPWSZ Nowy Targ, 2011; 344-353.
 7. Gąsior P. Węgrzyn K.: Wykorzystanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego w rozwiązywaniu wielokryterialnych procesów decyzyjnych w obszarze polityki zdrowia trzech podhalańskich miast, [w:] Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka, PPWSZ Nowy Targ, 2013; 213 – 231.
 8. Gąsior P.: O możliwościach zastosowania analitycznego procesu hierarchicznego w optymalizacji systemu szkolenia w sporcie na przykładzie klubu hokejowego MMKS Podhale Nowy Targ, Antropomotoryka, 2014; 63.
 9. Gąsior P.: Ocena sprawności fizycznej oraz budowy somatycznej kobiet w wieku podeszłym z zaburzeniami psychicznymi na tle pełnosprawnych intelektualnie i psychicznie. Medycyna Sportowa/Polish J Sport Med., 2018; 34.
 10. Gąsior P.: Poziom siły eksplozywnej kończyn dolnych oraz ocena funkcjonalna zawodników uprawiających piłkę nożną na tle osób nietrenujących. Medycyna Sportowa/Polish J Sport Med., 2019; 35, 99-106.
 11. Gąsior P.: Porównanie skuteczności zabiegów fizykalnych z treningiem stabilizacji centralnej w leczeniu pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia Polska, 2019; 19(4), 80-91
 12. Gąsior P.: Kinesthetic differentiation, kinematic and dynamic parameters in sports climbing competitors of varying ability levels. Antropomotoryka, 2020; 30, 19-27.
Granty i projekty: „Poziom rozwoju somatycznego i sprawności  fizycznej dzieci uprawiających hokej na lodzie na Podhalu”, 2009 r. Jednostka prowadząca – Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki AWF w Krakowie. Patronat naukowy – prof. dr hab. Edward Mleczko. „Program aktywności ruchowej osób starszych z pogranicza polsko-słowackiego”, 2013/2014.  Jednostka prowadząca – PPWSZ w Nowym Targu. Patronat naukowy –   dr hab. Dariusz Mucha.