Ułatwienia dostępu

dr Katarzyna Ceklarz

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Doktorat w dziedzinie etnologii na Wydziale Historycznym UJ. Praca zdobyła nagrodę w konkursie na najlepsza pracę doktorską o tematyce górskiej, opublikowana pt. Sebastian Flizak. Etnograf i ludoznawca na tle swojej epoki (Kraków 2019);
 • Studia magisterskie z etnologii na Wydziale Historycznym UJ. Praca magisterska została opublikowana w formie książkowej pt. Monografia Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce (Rabka-Zdrój 2010);
 • Studia z socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Praca dyplomowa została opublikowana w formie artykułu pt. Pamięć społeczna Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu” w książce Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska – Małopolska – Podhale 1945–1956 (Nowy Targ 2008).

Doświadczenie

 • Pedagog.
 • Muzeolog.
 • Autorka m.in. podręcznika o etnografii Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski (Kraków 2012), książki Czary Góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich (Zakopane 2014, wspólnie z Urszulą Janicką-Krzywdą) oraz wielu artykułów zamieszczanych w naukowych i lokalnych wydawnictwach. Publikuje m.in. w „Wierchach”, „Roczniku Babiogórskim”, „Zeszytach Rabczańskich”, „Almanachu Nowotarskim”, „Tatrach”. Od 2019 r. pracuje w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, jest redaktorką naczelną serii wydawniczej „Archiwum Etnograficzne” PTL oraz serii monografii pt. „Kultura ludowa Górali” w której ukazało się już 9 tomów.
 • Współzałożycielka Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec z siedzibą w Rabce-Zdroju (obecnie pełni funkcje sekretarza).
 • Jest przewodnikiem beskidzkim i tatrzańskim, pilotem wycieczek oraz instruktorem narciarstwa.
 • Jako ekspert współpracuje z wieloma instytucjami kultury i samorządami.
 • Członek organizacji naukowych, krajowych i międzynarodowych: PTTK (od lat 90.); Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2014).

Osiągnięcia

Została uhonorowana:
 • Odznaczeniem „Zasłużony dla kultury polskiej” (2016);
 • Statuetką „Zasłużony dla kultury Górali Kliszczackich” (2017) przyznawaną przez Związek Podhalan;
 • „Medalem Pamiątkowym Podhala” przyznawanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (2020);
 • Tytułem „Osobowość Rabki-Zdroju” (2021);
 • Tytułem „Wierchowej Orlicy” (2021);
 • Nagrodą Rektora PPUZ (w roku 2018, 2020, 2021).

Bibliografia

Książki:
 1. Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce – monografia,  Kraków 2010 (recenzja)
 2. Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski, COTG PTTK, Kraków, 2007, wydanie II  2012
 3. K. Ceklarz, J. Ceklarz, P. Kuczaj, J. Gaweł, H. Urbanowski, Złote lata Rabki-Zdroju, MOK Rabka, Rabka 2014
 4. K. Ceklarz, U. Janicka-Krzywda, Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich, TPN, Zakopane 2014
 5. Sebastian Flizak. Ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki, Kraków 2019, ss. 402
Artykuły recenzowane:
 1. Pamięć społeczna Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu, [w:] Materiały po konferencji naukowej na temat „Ognia”, Instytut Pamięci Narodowej – Polskie Towarzystwo Historyczne o/ Nowy Targ 2010, s. 463-484
 2. Flisactwo i rybołówstwo [w:] Kultura ludowa Górali Pienińskich, Ceklarz, U. Janicka-Krzywda red., Kraków 2014
 3. Rzemiosło i sztuka, [w:] Kultura ludowa Górali Pienińskich, Ceklarz, U. Janicka-Krzywda red., Kraków 2014
 4. Obraz galicyjskiej szkoły ludowej we wspomnieniach dr. Sebastiana Flizaka (1881-1972). Przyczynek do biografii, [w:] Niewyczerpane bogactwo kraju… Szkolnictwo galicyjskie w dobie autonomii, pod red. M. Kotarbickiej-Borys, J. Popka, B. Wolano, Rzeszów 2014, s. 89-110.
 5. 120 lat straży pożarnej w Rabce [wspólnie z Bogdanem Wygreckim], „Zeszyty Rabczańskie” 2015, nr 3-4, s. 37-84
 6. Kino „Śnieżka” – historia X muzy w Rabce [wspólnie z Piotrem Kuczajem] „Zeszyty Rabczańskie” 2015, nr 3-4, s. 85-102
 7. Maria Białoń (1982-2015) – polonistka, wychowawczyni pokoleń, „Zeszyty Rabczańskie” 2015, nr 3-4, s. 269-276
 8. Rzemiosło i sztuka [w:] Kultura Ludowa Górali Kliszczackich, K. Ceklarz, J. Masłowiec (red.), Kraków 2015, s. 189-238
 9. Muzealnictwo, [w:] Kultura Ludowa Górali Kliszczackich, K. Ceklarz, J. Masłowiec (red.), Kraków 2015, s. 473-502
 10. Magia pasterska – zioła na szałasie dawniej i dziś [w:] Kultura pasterska we współczesności karpackiej z uwzględnieniem regionu Babiej Góry, Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 31. „Babiogórskiej Jesieni” 18 września 2015 r. Zawoja 2015, s. 33-46
 11. Trudne relacje pionierów chłopskiej inteligencji na podstawie Władysława Orkana i Sebastiana Flizaka [w:] Władysław Orkan piewca Gorców i Podhala, B. Faron (red.), Kraków 2016, s. 231-268
 12. „Spod Gorców w świat i z powrotem” – nieznany pamiętnik dr. Sebastiana Flizaka, [w:] Wierchy wołają. Wiesławowi Wójcikowi na siedemdziesiąte urodziny, J. Konieczniak, J. Pociask-Karteczka (red.), Kraków 2016, s. 53-64
 13. Echa przedchrześcijańskich wierzeń i praktyk magicznych na polskim Podtatrzu. Analiza wybranych przykładów występujących w pasterstwie oraz obrzędowości rodzinnej i dorocznej, [w:] Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, red. J. Adamowskiego i M. Tymchowicz, „Archiwum Etnograficzne PTL”, nr 60, Lublin-Wrocław 2016, s. 203-212
 14. Balon, K. Ceklarz, Krajobraz wyobrażony w opowiadaniach tatrzańskich [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, red. A. Chrobak, T. Zwijacz-Kozica, t. 3, „Człowiek i środowisko”, TPN, Zakopane 2015, s. 13-18.
 15. Codzienne życie na froncie i w rosyjskiej niewoli we wspomnieniach dra Sebastiana Flizaka (1881-1972) [w:] Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. M. Baczkowski, K. Ruszały, Kraków 2016 s. 219-248
 16. Rzemiosło i przemysł wiejski [w:] Kultura ludowa Górali Sądeckich, Ceklarz, M. Kroh red., Kraków 2016, s. 221-264
 17. Działalność muzealnicza Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego [w:] Z dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, W.A. Wójcik i A. Kurek red., Kraków 2016, s. 97-128
 18. Wśród Kliszczackich Górali. O Andrzeju Sloninie, rzeźbiarzu z Bogdanówki w gminie Tokarnia, „Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny” 2017, nr 19, s. 289-296 [wspólnie z Iwona Górny] (6 punktów lista B)
 19. Dawne i współczesne pamiątki „regionalne” na Podtatrzu. Zagadnienie etnodizajnu, [w:] Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich – perspektywy badawcze, rekonstrukcje, reinterpretacje, Brocki red., Rabka-Zdrój 2017, s. 155-168.
 20. Kultura ludowa [w:] Pasmo w cieniu Babiej Góry, P. Franczak (red.), Kraków 2017, s. 255-278.
 21. Gospodarka pasterska [wspólnie z P. Franczakiem], [w:] Pasmo w cieniu Babiej Góry, P. Franczak (red.), Kraków 2017, s. 279-294.
 22. Jeszcze swój czy już obcy? Problemy tożsamościowe pogranicza góralsko-lachowskieo w świetle prac dr. Sebastiana Flizaka (1881-1972), [w:] Inny w edukacji i kulturze regionu, Budrewicz, M. Sienko, (red.), Kraków 2017, s. 49-62. (6 pkt)
 23. Tajemna moc ognia w kulturze górali podtatrzańskich, [w:] Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, Arciszewska i U. Potocka-Sigłowy (red.), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 45-58.
 24. Medycyna ludowa, [w:] Kultura ludowa Górali Żywieckich, K. Ceklarz, B. Rosiek, Kraków 2018, s. 381-420
 25. Góralszczyzna na sprzedaż. Komercjalizacja tradycji widoczna w krajobrazie Podhala, „Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny” 2018, nr 20, s. 227-246 (6 punktów lista B)
 26. Od tradycji do masowego widowiska folklorystycznego. Przeobrażenie obrzędowości na przykładzie konkursu palm wielkanocnych, „Journal of Urban Ethnology” 2018, nr 16, s. 129-142 (10 pkt)
 27. Górale Babiogórscy w pismach i dokumentach Antoniego Schneidera [w:] Górale Babiogórscy w badaniach XIX-wiecznych naukowców i podróżników. Materiały z IV Babiogórskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi z okazji 34.. Babiogórskiej Jesieni 28 września 2018 r. K. Słabosz-Palacz, Kraków –Zawoja 2018, s. 117-132
 28. Metamorfozy Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdrój [w:] Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, A.W. Brzezińska, K. Smyk, Lublin-Wrocław-Warszawa 2019, s. 245-267, (http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/archive/8905) (20pkt)
 29. Zawoja w badaniach etnograficznych Anny Kutrzeby-Pojnarowej [w:] Górale babiogórscy w badaniach XX-wiecznych naukowców. Materiały z V Babiogórskiej Konferencji naukowej zorganizowanej przez babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi z okazji 35. Babiogórskiej Jesieni 27 września 2019, K. Słabosz-Palacz, Zawoja 2019, s.11-42
 30. Współczesne aranżacje obiektów komercyjnych i turystycznych na Podhalu, „Małopolska: Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny” 2019, nr 21, s. 193-212
Artykuły w opracowaniach zbiorowych:
 1. PTT tworzy muzeum, w: 80 lat PTT-PTTK w Rabce-Zdroju, COTG PTTK, Kraków, 2008
 2. Ratownictwo w Rabce w strukturach PTT-PTTK, [w:] 80 lat PTT-PTTK w Rabce-Zdroju, COTG PTTK, Kraków, 2008
 3. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych rabczańskiego PTTK, [w:] 80 lat PTT-PTTK w Rabce-Zdroju, COTG PTTK, Kraków, 2008
 4. Z działalności Oddziału PTTK w Rabce, [w:] 80 lat PTT-PTTK w Rabce-Zdroju, COTG PTTK, Kraków, 2008
 5. Historia rabczańskiej fotografii, [w:] Almanach Nowotarski, nr 14, Nowy Targ 2010, s. 107-120
 6. Rzemiosło, przemysł i sztuka ludowa, [w:] Kultura Ludowa Górali Spiskich, U. Janicka-Krzywda red., Kraków 2012, s. 145-172
 7. Rzemiosło, przemysł i sztuka ludowa, [w:] Kultura Ludowa Górali Zagórzańskich, U. Janicka-Krzywda red., Kraków 2013
 8. Medycyna ludowa, [w:] Kultura Ludowa Górali Zagórzańskich, U. Janicka-Krzywda red., Kraków 2013
 9. Tradycje Pasterskie, [w:] Kultura Ludowa Górali Zagórzańskich, U. Janicka-Krzywda red., Kraków 2013
 10. Muzealnictwo, [w:] Kultura Ludowa Górali Zagórzańskich, U. Janicka-Krzywda red., Kraków 2013
 11. Kopia czy fałsz? Malarstwo na szkle Karola Oskwarka z Jabłonki, [w:] Rocznik Babiogórski 2013, s. 61-70
 12. Rabczański park, [w:] „Zeszyty Rabczańskie”, nr 1, Rabka 2013, s. 9-27
 13. 25 lat Klubu Sportowego „Wierchy” (1941-1966) oczami Henryka Cieplińskiego, [w:] „Zeszyty Rabczańskie”, nr 1, Rabka 2013, s. 71-89
 14. Nazewnictwo pasterskie, [w:] Kultura pasterska w rejonie Babiej Góry. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 29. „Babiogórskiej Jesieni” 20 września 2013 r., Zawoja 2013, s. 41-48
 15. Karpaccy magowie. Instytucja magów i czarowników wywodząca się z pasterskich tradycji Karpat. [w:] Kultura pasterska łuku Karpat i jej oddziaływanie  na kulturę Babiogórców. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 30. „Babiogórskiej Jesieni” 19 września 2013 r., Kraków-Zawoja 2014, s. 37-54
 16. Flisactwo i rybołówstwo, [w:] Kultura Ludowa Górali Pienińskich, K. Ceklarz, U. Janicka-Krzywda red., Kraków 2014. s. 173-226
 17. Rzemiosło i sztuka [w:] Kultura Ludowa Górali Pienińskich, K. Ceklarz, U. Janicka-Krzywda red., Kraków 2014, s. 279-352
 18. Dom wycieczkowy PTTK „Turbacz” w Rabce-Zdroju. Historia rodziny Klempków [w:] „Zeszyty Rabczańskie” 2014, nr 2, s. 73-84
 19. Historia zdroju w prasie i reklamie w latach 1864-1939, [w:] „Zeszyty Rabczańskie” 2014, nr 2, s.109-130
 20. Bulanda – czarownik i znachor z Gorców w świetle badan etnograficznych z lat 1960-66, [w:] Karpaty pełne czarów. O wierzeniach medycynie i magii ludowej Karpat Polskich, Ceklarz, R. Kowalski (red.), Nowy Targ 2015 s. 41-50
 21. Sebastian Flizak – pionier badań etnograficznych po północnej stronie Gorców, „Almanach Nowotarski”, 2015, nr 19, s. 223-232
 22. Nowotarskie gimnazjum oraz Nowy Targ w latach 1907-1913 we wspomnieniach dr. Sebastian Flizaka, „Almanach Nowotarski”, 2016, nr 20, s. 249-261
 23. Kultura ludowa [w:] P. Sadowski, Gmina Lubień. Przyroda, dzieje, kultura, Lubień 2016, s. 459-514
 24. Badania terenowe Urszuli Janickiej-Krzywdy Próba rekonstrukcji [w:], Urszula Janicka-Krzywda. Życie niebanalne, Barańska, W.A. Wójcik (red), Kraków 2017, s. 77-106
 25. Medycyna ludowe [w:] Kultura ludowa Górali Żywieckich, red. K. Ceklarz, B. Rosiek, Kraków 2018, s. 381-420
 26. Goralen-Folklore an der polnisch-slowakischen Granze, „Religion&Gesellschaft in Ost und West”, 2021, nr 7-8, s. 21-23.
Artykułu biograficzne w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, (wydawnictwo recenzowane)
 1. Justyn Bulanda, A. Spiss, J. Święch (red.), t. IV, Wrocław 2014, s.17-19
 2. Stanisław Dunin-Borkowski, A. Spiss, J. Święch (red.), t. IV, Wrocław 2014,  s.7-9
 3. Maria Lechowska-Bujak, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, Kraków 2019, t. V, s.104-107
 4. Leonard Józef Pełka, t. VI, Kraków-Wrocław [w druku]
 5. Michał Marczak, t. VI, Kraków-Wrocław [w druku]
 6. Emil Kubala, t. VI, Kraków-Wrocław [w druku]
Album
 1. Tekst do albumu fotograficznego pt. „Pieniny 80 lat działalności PSFP w Pieninach”, Sromowce Wyżne 2015, wydawca PSFP.
 2. Górale Zagórzańscy, Górale Kliszczaccy, Tom V: Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej, red. M. Brylak-Załuska, Nowy Sącz 2020 [wspólnie z D. Majerczyk]
Artykuły w Roczniku Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Wierchy”
 1. 80 lat PTT-PTTK w Rabce-Zdroju – Wierchy 2009
 2. Kaplica Matki Bożej Lubońskiej 22, 2011, s. 149
 3. Otwarcie szlaku im. E. Trybowskiej i J. Tolińskiego 22, 2011, s. 240
 4. Transgraniczny Trakt Tradycji − Cezhraničná cesta tradícii − Katarzyna Ceklarz 22, 2011, s. s. 244
 5. Tomasz Chlipała zwany Bulandą – czarownik i znachor z Gorców w świetle badań etnograficznych z lat 1960-66, t. 118, Kraków 2015 [za 2013], s. 127-152
Artykuły popularnonaukowe:
 • artykuły w kwartalniku „Tatry” Tatrzańskiego Parku Narodowego (15)
 • artykuły w kwartalniku „Polski Region Pieniny” (19)
 • artykuły w kwartalniku „Gazeta Górska” (26)
 • artykuły w lokalnym miesięczniku „Wiadomości Rabczańskie”  (16)
Pisarstwo dla dzieci w ramach autorskiego projektu „Etnograficzna edukacja dla najmłodszych”
 1. Legendy, bajki i dziwy z Babią Górą w tle, Zawoja 2016
 2. Legendy spod Babiej Góry, Zawoja-Polhora 2019
 3. Widok z okna. Rzecz o babiogórskich artystach, Zawoja 2020 [wspólnie z Regina Wicher]
 4. Księgą babiogórskich opowieści, Zawoja 2021
Redakcja tekstów:
 1. Numer specjalny „Wiadomości Rabczańskich” wrzesień 2010
 2. Władysław Ocieczek, Życie po Naprawie, Naprawa-Rzeszów 2011
 3. Adam Jurczakiewicz, Mój GOPR, Kraków 2013
 4. I numer „Zeszytów Rabczańskich” – jesień 2013 (praca zbiorowa)
 5. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Karpaty pełne czarów” – I kwartał 2015
 6. A. Poliszewska, M. Piekarz, Blask Dawnej Rabki, Stowarzyszanie Kulturowy Gościniec, Rabka 2014
 7. K. Ceklarz, J. Ceklarz, P. Kuczaj, J. Gaweł, H. Urbanowski, Blask dawnej Rabki, MOK Rabka, Rabka 2014
 8. II numer „Zeszytów Rabczańskich” – jesień 2014 (praca zbiorowa)
 9. Kultura ludowa Górali Pienińskich (wspólnie z U. Janicką-Krzywdą), Kraków 2014
 10. Karpaty pełne czarów. O wierzeniach medycynie i magii ludowej Karpat Polskich, Nowy Targ 2015 (wspólnie z R. Kowalskim)
 11. III i IV numer „Zeszytów Rabczańskich”  – 2015
 12. Kultura ludowa Górali Kliszczackich [wspólnie z J. Masłowiec] Kraków 2015
 13. Kultura ludowa Górali Sądeckich [wspólnie z M. Kroh], Kraków 2016
 14. V numer „Zeszytów Rabczańskich” 2017
 15. Kultura ludowa Górali Żywieckich, 2018 [wspólnie z Barbarą Rosiek]
 16. VI numer „Zeszytów Rabczańskich” 2018
 17. Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, tom V, Kraków 2019 [redakcja naukowa wspólnie z Janem Święchem i Anną Spiss]
 18. Rabcio. Teatr z Rabki, Rabka-Zdrój 2019 [redakcja wspólnie z Janem Ceklarzem]
 19. Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, tom VI, Kraków 2020 [redakcja naukowa wspólnie z Janem Święchem]
 20. Kultura ludowa Górali Nadpopradzkich, Kraków 2021, [wspólnie z J. Hołdą]
 21. Z dziejów medycyny w Rabce [w druku, wspólnie z J. Ceklarz i R.W. Gryglewskim]
Projekty badawcze
 1. Rabczanie znani i mniej znani – Rabka-Zdrój 2013-2014-2015 (projekt Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec) finansowany przez Urząd Miasta i Gminy Rabka-Zdrój
 2. Współpraca podczas projektu „Wieczorne spotkania w Bursie Gimnazjalnej z historią, kultura i tradycja w tle” (grant nr ISiP.55/2015), w ramach którego wygłosiłam wykład „Fauna i flora w magii i wierzeniach górali Podtatrzańskich”.
 3. Góralszczyzna na sprzedaż 20142016, w ramach zajęć ze studentami na PPWSZ w Nowym Targu
 4. Zatrudnienie w charakterze eksperta i badacza, w projekcie „Odkrywani skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” (nr. RPMP.06.01.03-12-0368/16) realizowanego od 1.06.2017 do 31.05.2020 przez Klub Sportowy Bór oraz Fundację Mapa Pasji
 5. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie – ekspert w pracy nad projektem transgranicznego „Szlak Kultury Wołoskiej”, Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska-Słowacja (grant nr PLSK.01.01.00-18-0068/16-00)
 6. Współpraca z Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi w projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Babiogórska Jesień” 2018, w ramach którego przygotowuje wystawę plenerową, organizuję konferencję naukową
 7. Kierownik projekt „Kultura ludowa Górali Żywieckich” (grant Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego (nr EBOI.114758/18.06560/18), kierownictwa nad 18 badaczami/antropologami z 5 ośrodków: (Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Miejskie w Żywcu, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej), efektem jest recenzowana monografia naukowa.
 8. Współpraca z Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi w projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Babiogórska Jesień” 2019, w ramach którego przygotowuje wystawę plenerową, organizuję konferencję naukową.
 9. Grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznany na publikacje monografii „Sebastian Flizak – ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki” 2019, (nr: 129272/18)
 10. Organizator sympozjum z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej, Współpraca z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym oraz Gminą Mszana Dolna i Urzędem Marszałkowskim w Małopolsce (grant nr. I/1677/KD/2386/17
Projekty międzynarodowe
 1. Transgraniczny Trakt Tradycji, Przewodnik po pracowniach rzemieślniczych Podtatrza, Nowy Targ 2011 (Polska-Słowacki projekt MOK i Euroregion „Tatry” w Nowym Targu)
 2. Współpraca w międzynarodowym projekcie „Inkultus” realizowanym przez sekcje slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (republika Czeska) (nr grantu CZ.1.07./2.2.2.00/28.0137) realizowanego od 2013 r. do 2015. Cykl wykładów dla studentów dot. kultury i tradycji Podtatrza.
 3. Wykonawca w projekcie „Tajemnicza Babia Góra” Interreg V-A Polska-Słowacja umowa ZP.272.1.3.2018.AW, przeprowadzenie badań terenowych i opracowanie na ich podstawie 20 legend, opowieści, baśni dla dzieci i młodzieży
 4. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie – ekspert w pracy nad projektem transgranicznego „Szlak Kultury Wołoskiej”, Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska-Słowacja (grant nr PLSK.01.01.00-18-0068/16-00).
 5. Współpraca z Gminą Zawoja – opracowanie legend babiogórskich na podstawie badań terenowych w ramach projektu Polsko-Słowackiego Interreg (grant nrZP.272.1.3.2018.AW)
Wystąpienia na konferencjach
 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wokół legendy „Ognia”, Nowy Targ 9-11 marca 2007 r., referat pt: Pamięć społeczna Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu.
 2. „Widok na innowacje” – konferencja Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, Rabka-Zaryte, październik 2012, referat pt. Innowacyjne rozwiązania w tworzeniu produktów regionalnych i kulturowych.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Karpaty pełne czarów. O wierzeniach, magii i medycynie ludowej Karpat polskich”, Nowy Targ 22 czerwca 2013, referat pt. Bulanda – czarownik i znachor z Gorców, w świetle badań etnograficznych z lat 1960-6.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura wokół pasterstwa w rejonie Babiej Góry”, Zawoja 20 września 2013, referat pt. Nazewnictwo pasterskie w rejonie Babiej Góry
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 1873-1950”, Nowy Targ 23 listopada 2013, referat pt. Działalność muzealnicza TT i PTT.
 6. Sympozjum naukowe „Rabczańskie Baden-Baden”, Rabka-Zdrój 8 luty 2014, referat pt. Historia zdroju w reklamie XIX i początkach XX wieku.
 7. Konferencja Naukowa Kultura pasterska łuku Karpat i jej oddziaływanie  na kulturę Babiogórców, Zawoja 19 września 2014, referat pt. Karpaccy magowie. Instytucja magów i czarowników wywodząca się z pasterskich tradycji Karpat
 8. Ogólnopolska konferencja naukowa „Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, Lublin 18_21 września 2014, referat pt. Echa przedrześcijańskich wierzeń i praktyk magicznych na polskim Podtatrzu
 9. Sympozjum Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK „Wielka Wojna 1914 w Beskidach i na pogórzu, Kraków 6 grudnia 2014, referat pt. Życie codzienne na froncie i w niewoli rosyjskiej we wspomnieniach dra Sebastiana Flizaka (1881-1972)
 10. VIII ogólnopolska konferencja uzdrowiskowa „150 lat Uzdrowisk Rabka. Medycyna naturalna – metody leczenia, doświadczenie i tradycja, a nowoczesność”, Rabka-Zdrój 9 grudnia 2014, referat: „Ludzie-historia-instytucja. 150 lat lecznictwa uzdrowiskowego w Rabce
 11. Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 9-10.04.2015, referat pt. Gdy nie ma co do gęby włożyć… Pożywienie głodowe na polskim Podtatrzu w XIX i pierwszej połowie XX wieku.
 12. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Branżowa, geologia-Zdrowie-Ekologia, nt. „Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie”, AGH w Krakowie oraz PPWSZ w Nowym Targu 17-18.04.2015, referat pt. Lecznicze i turystyczne wykorzystanie rabczańskich wód mineralnych. Ujęcie historyczne.
 13. Konferencja naukowa: Wł. Orkan. Piewca Gorców i Podhala, Koninki 21-22.05.2015, Trudne relacje pionierów chłopskiej inteligencji na przykładzie Wł. Orkana i S. Flizaka
 14. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane 24-25.09.2015, Krajobraz wyobrażony w opowiadaniach tatrzańskich (artykuł wspólny z dr hab. J. Balonem IGiGP UJ)
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa „Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy”, Lwów 24-15.09. 2015, referat pt. Sebastian Flizak (1881-1972) pionier badań etnograficznych po północnej stronie Gorców
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Kultura pasterska we współczesności karpackiej z uwzględnieniem regionu Babiej Góry. Siła pasterskiej tradycji a współczesność”, Zawoja 18.09.2015, referat pt. Magia pasterska – zioła na szałasie wczoraj i dziś
 17. Ogólnopolska konferencja naukowa „Inny w kulturze i edukacji regionalnej”, Bukowno 19-20.05.2016, referat Jeszcze swój czy już obcy? Problemy tożsamościowe pogranicza góralsko-lachowskiego w świetle prac dra Sebastiana Flizaka (1881-1972)
 18. Konferencja Naukowa pt. „Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, Dylematy, Perspektywy, Wrocławiu w dniach 21-25 września 2016, referat: Góralszczyzna na sprzedaż – neogóralszczyzna i komercjalizacja tradycji na przykładzie Podhala
 19. Interdyscyplinarna Konferencji Naukowej pt. Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce”, która odbywała się w Gdańsku w dniach 13-14 października 2016 r., referat: Tajemna moc ognia w kulturze górali podtatrzańskich
 20. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat polskich”, Rabka-Zdrój 19-20 listopada 2016, referat: Dawne i współczesne pamiątki regionalne na Podtatrzu. Zagadnienie etnodesignu
 21. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w 200. rocznicę urodzin Floriana Ceynowy. „Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą”, Gniewino – Wejherowo 22–23 czerwca 2017, referat: Regionaliści i regionalizm w 70-letniej historii oddziału PTL w Mszanie Dolnej
 22. Sympozjum „Pro memoria Urszuli Janickiej-Krzywdy. Życie niebanalne” – Zawoja 22. 09.2017, referat: Badania terenowe Urszuli Janickiej-Krzywdy. Próba rekonstrukcji.
 23. Międzynarodowa konferencja naukowa „Karnawalizacja w przestrzeni współczesnego miasta” 20-21.10.2017 Opole, odczyt: Od tradycji do masowego widowiska folklorystycznego. Przeobrażenie obrzędowości na przykładzie konkursu palm wielkanocnych
 24. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Kultura etniczna w zglobalizowanym świecie” Odessa 16-17 listopada 2017, odczyt: Ethnographic exhibition of Pokucia in Kolomyia in 1880 and its consequences for Polish ethnography.
 25. Konferencja Naukowa „Obrzędowość w kulturze i edukacji regionalnej” Bukowno 21-22.06.2018, odczyt: Obrzędy przejścia w tradycyjnej kulturze ludowej (na przykładzie wywodu)
 26. Ogólnopolska konferencja naukowa „Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy”, Łódź 20-23.09.2018, odczyt: Współczesne aranżacje góralskich wnętrz w obiektach komercyjnych i turystycznych na Podhalu
 27. Konferencja naukowa „Górale Babiogórscy w badaniach XIX-wiecznych naukowców i podróżników”, Zawoja 28.09.2018, odczyt: Górale Babiogórscy w dokumentach i pismach Antoniego Schneidar
 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żywioły. Motyw wody w kulturze, literaturze i sztuce”, Gdańsk 11-12.10.2018, odczyt: Święta i groźna – woda w góralskiej tradycji i kulturze
 29. Ogólnopolska konferencja naukowa Zaangażowanie, animacja, edukacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych, Poznań 18-22.09.2019, udział w sesji posterowej. Poster: Kultura ludowa górali – seria wydawnicza
 30. Konferencja naukowa „Górale Babiogórscy w badaniach XX-wiecznych naukowców”, Zawoja 28.07.2019, odczyt: Zawoja w badaniach Anny Kutrzeby-Pojnarowej
 31. Ogólnopolska konferencja naukowa Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze, Lublin 29 listopada 2019, odczyt: Ludowość w współczesnym pamiątkarstwie na przykładzie Podhala
Organizacje konferencji:
 1. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Kultura pasterska we współczesności karpackiej z uwzględnieniem regionu Babiej Góry. Siła pasterskiej tradycji a współczesność”, Zawoja 18.09.2015
 2. Ogólnopolska konferencja studencka, „Czy turystka Kulturowa jest cool?” 11-12.05.2017, Nowy Targ PPWSZ
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rabka w literaturze, literaci w Rabce”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec, Rabka-Zdrój 26-26.05.2017
 4. Sympozjum „Pro memoria Urszuli Janickiej-Krzywdy. Życie niebanalne” – Zawoja 22. 09.2017 (moderowanie całej sesji)
 5. Konferencja naukowa „Górale Babiogórscy w badaniach XIX-wiecznych naukowców i podróżników”, Zawoja 28.09.2018,
 6. Konferencja naukowa „Górale Babiogórscy w badaniach XX-wiecznych naukowców”, Zawoja 28.09.2019
 7. Konferencja naukowa „Kobiety Babiej Góry, Beskidów, Karpat” cz. 1, Zawoja 18.09.2020 r.
 8. Konferencja naukowa „Kobiety Babiej Góry, Beskidów, Karpat” cz. 2, Zawoja 17.09.2021 r.
Wykłady dot. kultury Polski a zwłaszcza Podtatrza na uczelniach w Europie (w ramach uczestnictwa w programie Erasmus dla wykładowców) 2016 Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (republika Czeska) 1-5 maja 2016, 8h wykładów 2017 Universita degli Studi di Genova w Genui (Włochy) 1-5 maja 2017, 8 h wykładów 2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE w Budapeszcie (Węgry) 2-8 maja 2018, 8h wykładów