Ułatwienia dostępu

dr hab. Monika Ostrowska, prof. uczelni

Stanowisko

koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk społecznych (2012);
 • Doktor nauk pedagogicznych (2009);
 • Doktor nauk o kulturze fizycznej (2008);
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek pedagogika w zakresie wychowania obronnego (2001).

Doświadczenie

 • Koordynator kierunku Bezpieczeństwo narodowe w PPUZ (2018 – 2021).
 • Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2009- 2011, 2011-2014, 2017-2019, 2020- nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010 – nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. współpracy międzynarodowej i ewaluacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010).
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego do spraw rozwoju naukowego i grantów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2014- nadal)
 • Kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa (2021- nadal)
 • Koordynator Wydziałowy LPP- Erasmus  (2010- nadal).
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich.
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie (2008 – nadal).
 • Od 2012 roku profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 • Przez szereg lat pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji dla Bezpieczeństwa, później Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane problemy edukacji dla bezpieczeństwa, zagadnienia metodologiczne w naukach o bezpieczeństwie, kształcenie kadr nauczycielskich, uwarunkowania jakości kształcenia w szkole wyższej, ocena skuteczności i efektywności procesu kształcenia.

Publikacje (wybrane)

 • Straż Miejska Miasta Krakowa w latach 1991‒2016, wyd. Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, Kraków 2016, ISBN 978-83-65208-62-0
 • Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa na terenie województwa małopolskiego, wyd. Oficyna  Wydawnicza AFM KAAFM, Kraków 2017, ISBN 978-83-66007-00-0
 • Analiza zjawiska stresu i wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Policji, wyd. Oficyna  Wydawnicza AFM KAAFM, Kraków 2018, ISBN 978-83-66007-21-5
 • Risk in tjecrisissituation,  „Procediaeconomics and Finance” 23 (2015) ISSN 2212-5671
 • Diversified Risk Management, „Procediaeconomics and Finance” 23 (2015) ISSN 2212-5671