Ułatwienia dostępu

dr hab. Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie

 • W 2023 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego.
 • W 2009 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej; temat pracy doktorskiej: Zmiany parametrów chodu w grupie osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego przed i po artroplastyce stawu w oparciu o trójwymiarową analizę ruchu.
 • W 2007 r. uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Zmiany energii potencjalnej ruchów środka ciężkości a wartości parametrów czasowo-przestrzennych chodu z naturalną prędkością.
 • W 2005 uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Dysfunkcje stawu kolanowego w trakcie chodu z naturalną prędkością po resekcji łękotki i ich projekcja na staw biodrowy i skokowy.

Doświadczenie zawodowe

 • 2009-obecnie – adiunkt dydaktyczny, Zakład Rehabilitacji w Traumatologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • 2009-obecnie – starszy wykładowca, Kierunek Fizjoterapia, Instytut Zdrowia, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, a także opiekun praktyk, członek Rady Bibliotecznej, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • 2010-2018 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia,
 • 2014-16 – wykładowca, Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine,
 • 2010-2012 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
 • 2007-2009 – nauczyciel wychowania fizycznego, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie,
 • 2007-2008 – fizjoterapeuta, Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa.

Staże

 1. Staż szkoleniowy LLP-Erasmus Programme for Staff Training Mobility na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy, 3-8.03.2013 r.
 2. Staż naukowy w Centre for Musculoskeletal Research Griffith University Gold Coast, Australia, 1.07.2014-31.01.2015 r.
 3. Staż szkoleniowy Erasmus + Programme for Staff Mobility For Teaching, Degree Course in Physiotherapy, School of Human Health Sciences University of Florence, Italy 26.04-2.05.2016 r.

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2009 – Kinesiology taping.
 • 2015 – Analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego – kurs intensywny.
 • 2016 – Stopa i staw skokowy – poziom podstawowy.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej – kurs intensywny.
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
 • 2020 – Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 • 2020 – Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat).
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii blizn.
 • 2020 – Sprawdzone protokoły postępowania po urazach kończyny górnej.
 • Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych – Kończyna dolna.
 • 2021 – Praca z tkanką łączną w terapii blizn.
 • 2021 – Biodro – staw życia.

 

Konferencje
 1. I Międzynarodowy Kongres „Rehabilitacja Polska”, Warszawa, 10-13 września 2009 r. (Zmiany parametrów chodu w grupie osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego przed i po artroplastyce stawu w oparciu o trójwymiarową analizę ruchu. Ogrodzka, T. Niedźwiedzki, W. Chwała)
 2. IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy „Skoliozy – współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia, Warszawa, 27-28 Listopada 2009 r.
 3. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”, Łódź, 23-25 wrzesień 2010 (Charakterystyka występowania wad postawy ciała w grupie trzynastoletnich chłopców i dziewcząt, na przykładzie młodzieży gimnazjalnej. T. Ridan, Ogrodzka, M. Malczak, A. Kużdżał)
 4. X Jubileuszowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy „Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych” Warszawa, 19-20 listopad 2010 r. (Ocena retrospektywna występowania młodzieńczej kifozy piersiowej oraz wpływu kinezyterapii na wartości kąta Coba. Ridan T., Ogrodzka K., Pilch M.)
 5. The 3rd International Congress on Gait & Mental Function. Washington D.C. USA, 26-28 2010. The three-dimensional analysis of kinematic gait parameters of subjects with gonarthrosis before and after total knee replacement. Ogrodzka, T. Niedźwiedzki, W. Chwała (Parkinsonism & Related Disorders, 2010;16(Suppl 1): S79, DOI: 10.1016/S1353-8020(10)70279-0 (IF 2011: 3,795)
 6. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. „Fizjoterapia we współczesnej medycynie”, Łódź, 17-19 listopad 2011 r. (Charakterystyka występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród piłkarzy Ekstraklasy, I Ligi i Młodej Ekstraklasy. Ridan T., Ogrodzka K., Nowaczek I., Janusz M.)
 7. V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Potrzeby i Standardy współczesnej Rehabilitacji”, Rzeszów 7-8 lutego 2013r. (Ocena poziomu aktywności fizycznej osób z zespołami bólowymi kręgosłupa w oparciu o Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ oraz kwestionariusz aktywności fizycznej Paffenbarger Physical Activity Questionnaire. Ridan T., Guzy G., Ogrodzka K., Mazur K.)
 8. VI Konferencja Szkoleniowo – Techniczna ORTO-SHOES 2013 „Obuwie i Wkładki Profilaktyczne oraz Ortopedyczne”, Kraków, 2-3.12.2013 r. (Kinematyka chodu w obuwiu na wysokim obcasie – konsekwencje jego stosowania oraz profilaktyka przeciążeń narządu ruchu na przykładzie badań własnych. Ogrodzka K., Chwała W.)
 9. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii”, Kraków, 11-12.04.2013 r. (Ocena jakości życia pacjentów po protezoplastyce całkowitej stawu biodrowego w wyniku choroby zwyrodnieniowej. Ridan T., Berwecki A., Ogrodzka K., Czepiel J)
 10. XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu”, Zgorzelec, 20-23.03.2014 r. (Analiza występowania niespecyficznych dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród studentó kierunki fizjoterapia AWF Kraków. Ridan T., Guzy G., Ogrodzka K., Wiśniewski A.)
 11. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii”, Kraków, 11-12.04.2014 r. (Ocena jakości życia oraz odczuć bólowych pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Ridan T., Berwecki A., Koryczan J., Ogrodzka K.)
 12. XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Wałcz 8-10.05.2014 r. (Retrospektywna ocena leczenia operacyjnego i rehabilitacji u pacjentów z idiopatyczną skoliozą operowanych metodą „kość na kość”. Ogrodzka K., Kokot A, Bac A., Zarzycki D, Śliwa Ł., Łuciuk A.)
 13. XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Wałcz 8-10.05.2014 r. (Ocena wpływu pozycji siedzącej na występowanie dolegliwości bólowych i jakość życia u pacjentów po operacyjnym leczeniu dyskopatii odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Janus E., Bac A., Ogrodzka K., Kłosiński P.)
 14. IV Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w Zdrowiu i Chorobie Promocja Zdrowia, Leczenie i Rehabilitacja”,  Tarnów, 19-20.09. 2014 (Ridan T., Ogrodzka K., Berwecki A., Dąbrowska A. Analiza występowalności urazów w sztukach walki na przykładzie Capoeira regional)
 15. The 2014 Gold Coast Health and Medical Research Conference “One Health: Enhancing Research, Practice and Outcomes”, Gold Coast, Australia 4-5.12.2014 r. (Quality of lifeamong men and womenafter meniscus tear. Ogrodzka K., Bac A., Ridan T., Fryźlewicz P.)
 16. VII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Potrzeby i Standardy Współczesnej Rehabilitacji Rzeszów 12-13.02.2015r (Ocena poziomu przygotowania motorycznego instruktorów narciarstwa zjazdowego a ryzyko występowania urazów narządu ruchu. Ogrodzka K., Ridan T., Bac A., Kwietniewska A.)
 17. VII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Potrzeby i Standardy Współczesnej Rehabilitacji Rzeszów 12-13.02.2015r (Charakterystyka urazowości kończyny górnej w grupie osób czynnie uprawiających wspinaczkę skałkową. Ridan T., Malczewska N., Ogrodzka K., Dubaj W., Hładki W.)
 18. XXI edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu”, Zgorzelec, 20-21.03.2015 r. (Analiza występowania urazów stawu skokowego wśród tancerzy reprezentujących różne style taneczne. Ridan T., Ogrodzka K., Molęda M., Dubaj W., Hładki W.)
 19. IX Dni Fizjoterapii „Postępy w rehabilitacji – od badań naukowych do praktyki klinicznej”, Wrocław, 12-13.06.2015 r. (Różnice w wartościach parametrów stabilograficznych pacjentów z niestabilnością przednią stawu kolanowego przed i po zastosowaniu kinesiotapingu. Ogrodzka K., Czechowska D., Ślusarski J., Krężałek P., Głab G., Gądek A.)
 20. IX Dni Fizjoterapii „Postępy w rehabilitacji – od badań naukowych do praktyki klinicznej”, Wrocław, 12-13.06.2015 r. (Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego – ocena subiektywnych odczuć pacjentów po okresie 3 miesięcznej rehabilitacji. Ridan T., Ogrodzka K., Zarzycka A., Berwecki A., Głąb G.)
 21. IX Dni Fizjoterapii „Postępy w rehabilitacji – od badań naukowych do praktyki klinicznej”, Wrocław, 12-13.06.2015 r. (Ocena wysklepienia stóp u studentów krakowskich uczelni wyższych. Bac A., Ogrodzka K., Kulis A., Szaporów T., Woźniacka R.)
 22. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – Jubileusz 40–lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 26-27.06.2015 r. (Zmiany parametrów kinetycznych i kinematycznych chodu u pacjentów po całkowitym uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego przed i po zastosowaniu kinesiotapingu. Ogrodzka K., Krężałek P., Ślusarski J., Głąb G., Czechowska D., Gądek A.)
 23. 13th International Scientific and Training Conference “HUMAN BEING – HEALTH – ENVIRONMENT”, Kielce, 5 – 6. 2015 r. (Ocena występowania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego Ridan T., Guzy G., Berwecki A., Sekuła J., Ogrodzka K.)
 24. XXII Edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2016 – Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy II Edycja – Życie bez bólu, Zdrowe Dzieci, Zdrowa Europa Zgorzelec 18-20.03.2016 r. (Charakterystyka urazów kończyn dolnych u zawodników futbolu amerykańskiego. [Characteristics of the lower limb injuries among the players of american football], Ridan T., Ogrodzka K., Kubrak M., Całka-Lizis T.)
 25. XXII Edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2016 – Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy II Edycja – Życie bez bólu, Zdrowe Dzieci, Zdrowa Europa Zgorzelec 18-20.03.2016 r. (Ocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u osób trenujących piłkę siatkową na poziomie juniorskim. [Evaluation of the prevalence of pain in the lumbar spine among junior volleyball players]. Ridan T., Guzy G., Ogrodzka K., Gadula D.)
 26. II Międzynarodowy Kongres Naukowy „Rehabilitacja Polska”, Warszawa, 14-16.04.2016 r. (Ocena występowania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego [Evaluation of the prevalence of pain in the lumbar spine among patients after hip arthroplasty] Ridan T., Guzy G., Palej K., Milert A., Ogrodzka K.) ISBN 978-83-88380-74-7, poz. 111
 27. II Międzynarodowy Kongres Naukowy „Rehabilitacja Polska”, Warszawa, 14-16.04.2016 r. (Ocena jakości życia pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego w oparciu o badania ankietowe i kwestionariusz WHOQOL -BREF [Evaluation of the quality of life in patients after knee replacement, based on survey research and the whoqol-bref questionnaire] Ridan T., Milert A., Koryczan J., Berwecki A., Ogrodzka K.) ISBN 978-83-88380-74-7, poz. 111
 28. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Pacjent – Pielęgniarka partnerzy w działaniu” 19-20.05.2016 r. (Rola aktywności fizycznej po zabiegach bariatrycznych. Krzywonos A., Budzyński A., Ogrodzka K.)
 29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, Tarnów, 20-21.10.2016 r. (Wpływ półrocznego treningu capoeira na kształtowanie cech motorycznych u młodzieży gimnazjalnej. Ridan T, Kozaczko M, Ogrodzka K, Jankowicz-Szymańska A, Stożek J.)
 30. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii”:, Kraków 20-22 kwietnia 2017r (Ocena występowania urazów kończyn dolnych w grupie osób tańczących amatorsko i zawodowo tańce latynoamerykańskie i taniec towarzyski. Ridan T., Ogrodzka K., Śnieżek N., Berwecki A.)
 31. XIII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Perspektywy rozwoju fizjoterapii”, Pabianice, 24-25 listopada 2017 r. (Zastosowanie treningu funkcjonalnego według koncepcji FMS u piłkarzy nożnych. Ridan T., Terlecka A., Ogrodzka-Ciechanowicz K., Zbrońska I.)
 32. BIT’s 5th Annual World Congress of Orthopaedics “Breaking the Barriers in Orthopaedic Research”, Mediolan 25-27 lipiec 2018 r. (Gait analysis in patients with degenerative changes in the hip joint. Ogrodzka-Ciechanowicz K., Bernat A., Sorysz T., Nowakowski M.)
 33. Ridan T, Stelmach W, Ogrodzka-Ciechanowicz K. Assessment of pain occurrence among employees of the administration of the District Court in Krakow. XII International Days Of Rehabilitation „Needs and Standards of Rehabilitation” Rzeszów, 20-21.02.2020 (European Journal of Clinical and Experimental Medicine, 2020;18 (suppl.): 83)
Artykuły oryginalne
 1. Ogrodzka K., Niedźwiedzki T. Stereotyp ruchu miednicy w trakcie chodu z naturalną prędkością u chorych przed i po zabiegu artroplastyki stawu kolanowego J Orthop Trauma Surg Rel Res 2009; 1(13):54-59,
 2. Ogrodzka K, Niedźwiedzki T. Analiza parametrów kinematycznych chodu z naturalną prędkością w grupie osób po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego z zachowaniem i po usunięciu więzadła krzyżowego tylnego – doniesienia wstępne. Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 2009; 74(4): 233-237,
 3. Ogrodzka , Niedźwiedzki T., Chwała W. Evaluation of the kinematic parameters of normal-paced gait in subjects with gonarthrosis and the influence on the function of the ankle joint and hip joint. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2011;13(3):47-54,
 4. Ogrodzka K., Sadowska M., Ridan T., The typical injures of motor organs in snowboard. Medicina Sportiva 2011; 15 (2): 75-80,
 5. Ogrodzka K., Ridan T., Krużel J. Injuries of the knee joint in chosen winter sports disciplines Medicina Sportiva 2011; 15 (3): 132-139,
 6. Ogrodzka K., Niedźwiedzki T. The role of arthroplasty and rehabilitation at patients with coxarthrosis in the improvement of the quality of life in the early post-operative period J Orthop Trauma Surg Rel Res 2012;3:30-40,
 7. Żuka-Nowak K, Ogrodzka K., Chwała W., Niedźwiedzki Ł., Niedźwiedzki T. Kinetic and kinematic characteristics of natural gait velocity in ACL deficient patients. Int J Rehabil Res 2013;36(2):152–161, doi: 10.1097/MRR.0b013e32835c79c5
 8. Ridan T, Berwecki B, Ogrodzka K, Guzy G, Czepiel J. Evaluation of the quality of life in patients who have undergone total hip replacement due to degenerative disease based on the WHOQOL-BREF quality of life assessment scale and the Harris Hip Score. J Orthop Trauma Surg Rel Res, 2013;3(33):80-88
 9. Ogrodzka K, Chwała W, Niedźwiedzki T. Kinematics of lower extremity joint after ankle arthrodesis by retrograde nail. J Orthop Trauma Surg Rel Res, 2014;2(36):45-53
 10. Ridan T., Zdebska S., Ogrodzka K., Opuchlik A. Ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet po zabiegu jednostronnej mastektomii. Probl Hig Epidemiol, 2015;96(1):181-186
 11. Ridan T., Malczewska M., Ogrodzka K., Dubaj W., Hładki W. Charakterystyka urazowości kończyny górnej w grupie osób czynnie uprawiających wspinaczkę skałkową. Ostry Dyżur, 2015;8(1):164-169
 12. Ogrodzka K, Bac A., Leśniak K, Ridan T., Żak M. Evaluation of the effectiveness of two rehabilitation programmes for the patients with the shoulder impingement syndrome. Fizjoterapia Polska, 2015;15(4):42-52
 13. Śliwa Ł., Łuciuk A., Ogrodzka K., Kokot , Zarzycki D. Zmiany pooperacyjne, a jakość funkcjonowania pacjentów ze skoliozą idiopatyczną po zabiegu operacyjnym wykonanym techniką „kość na kość”. Rehabilitacja Medyczna, 2015;19(2):10-15
 14. Ridan T., Strój E, Ogrodzka K., Guzy G., Dubaj W., Hładki W. Analiza wpływu regularnego treningu Nordic Walking na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa. Ostry Dyżur, 2015;8(4):113-119
 15. Ridan T., Guzy G., Ogrodzka K., Milert A., Sawicki P., Hładki W. Charakterystyka występowania niespecyficznych dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie zawodników trenujących MMA. Ostry Dyżur 2015;8(4):101-107
 16. Ogrodzka K, Bac A, Bursztyn J, Ridan , Żak M. Evaluation of the effectiveness of surgical treatment and rehabilitation in patients with meniscus tear. Fizjoterapia Polska, 2016:1(16):62-72
 17. Matla J., Ogrodzka K., Bac A. Assessment of functional status of patients in early stages of rehabilitation after total knee replacement. Postępy Rehabilitacji, 2017;2:17-27
 18. Matla J., Ogrodzka K., Bac A. Assessment of the impact of body fitness on functional performance in early stages of rehabilitation after knee replacement. J Orthop Trauma Surg Rel Res, 2017;12(1):6-10
 19. Ridan T., Dębicki P., Milert A., Ogrodzka K., Głąb G.Evaluate the prevalence of upper extremity injuries in active calisthenics athletes. Preliminary report. Medycyna Manualna, 2017;21(2): 16-24
 20. Ridan T., Ogrodzka K., Pietraszewska U., Permoda-Białozorczyk A. Ocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego i piersiowego w grupie zawodowej kosmetyczek w oparciu o badania własne i kwestionariusz. Medycyna Manualna, 2017;21(2): 40-47
 21. Ridan T., Terlecka A., Ogrodzka-Ciechanowicz K., Czarnota B., Hładki W. Zastosowanie treningu funkcjonalnego wg FSM u piłkarzy nożnych. Ostry Dyżur, 2017;10(2):41-45
 22. Bac , Bogacz G., Ogrodzka K., Kulis A., Szaporów T., Woźniacka R. Characteristics of selected anthropometric foot indicators in physically active students. JAPMA, 2018;108(3):1-9
 23. Ogrodzka-Ciechanowicz K, Czechowska D, Chwała W, Ślusarski J, Gądek A. Stabilometric indicators as an element of verifying rehabilitation of patients before and after reconstruction of anterior cruciate ligament. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2018; 20(1):101-109 IF=0,964 DOI: 10.5277/ABB-01005-2017-02
 24. Ridan T., Warzecha A., Ogrodzka-Ciechanowicz K., Kita B., Czupryna K. FMS test in assessing the risk of injury in a group of female floorball players. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 74-84
 25. Ogrodzka-Ciechanowicz K., Stolarz M., Głąb G., Ślusarski J., Gądek A. Biomechanical image of the knee motion in patients with chronic anterior instability of the knee joint before and after kinesiotaping. J Back Musculoskelet Rehabil, 2020;33(2):169-177. DOI: 10.3233/BMR-160770.
 26. Bac A, Wojtanek P, Zalewski M, Radlińska N, Ogrodzka K, Filar – Mierzwa K, Ścisłowska – Czarnecka A. The influence of joint hypermobility syndrome on the incidence of shoulder complex pain in volleyball players. Acta Kinesiologica, 2020;14(1): 35-39.
 27. Bac A, Wróbel M, Ogrodzka – Ciechanowicz K, Michalik E, Ścisłowska – Czarnecka A. The influence of the Kinesio Taping on selected ultrasonography measurements, and quality of life in patients with rotator cuff lesions. Scientific Reports, 2020 Oct 29;10(1):18539. doi: 10.1038/s41598-020-75701-6.
 28. Ogrodzka-Ciechanowicz K., Głąb G., Ślusarski J., Gądek A., Nawara J. Does kinesiotaping can improve static stability of the knee after anterior cruciate ligament rupture? A randomized single-blind, placebo-controlled trial. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2021 Mar 16;13(1):24. doi: 10.1186/s13102-021-00248-6.
 29. Ogrodzka-Ciechanowicz K., Głąb G, Ciszek-Radwan E, Ślusarski J, Gądek A.. The use of an alternating magnetic field in the resorption of postoperative oedema following anterior cruciate ligament reconstruction: A randomised double-blinded clinical trial. Medicine (Baltimore). 2021 Jul 9;100(27):e26572. doi: 10.1097/MD.0000000000026572.
 30. Ogrodzka-Ciechanowicz K, Szumal K, Ridan T. Comparison of the occurrence of Medial Tibial Stress Syndrome in people running on different surfaces: an observational study. (przyjęte do druku Medicina dello Sport)

 Rozdziały w monografiach

 1. Ogrodzka K. Ridan T. Postępowanie rehabilitacyjne po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Atlas Rehabilitacji, ISBN 978-83-260-0812-2, Wyd. Forum, Poznań 2011, rozdział 8/2.3, plus zestaw ćwiczeń 1.67, 7.54-7.93, 8.118-8.121, publikacja wymienno kartkowa
 2. Ogrodzka K., Ridan T. Postępowanie rehabilitacyjne po złamaniach plateau kości piszczelowej. Atlas Rehabilitacji, ISBN 978-83-260-0812-2, Wyd. Forum, Poznań 2011, rozdział 7/5
 3. Ogrodzka K., Ridan T. Postępowanie rehabilitacyjne po złamaniach w obrębie nasady bliższej kości udowej. Atlas Rehabilitacji, ISBN 978-83-260-1199-3, Wyd. Forum, Poznań sierpień 2012, tom II rozdz. 7/7, plus zestaw ćwiczeń 7.93-7.108, publikacja wymienno kartkowa
 4. Ogrodzka K., Niedźwiedzki T. Gait analysis in patients with gonarthrosis treated by total knee arthroplasty (TKA). Arthroplasty/Book 1, ISBN 978-953-307-990-5. InTech – Open Access Publisher, University Campus STeP Ri, Rijeka, Croatia, 2012, DOI: 10.5772/1445
 5. Ridan T., Ogrodzka K., Kliś J. Postępowanie rehabilitacyjne po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Atlas Rehabilitacji, ISBN 978-83-260-1408-6, Wyd. Forum, Poznań sierpień 2013, tom II rozdz. 8/1, plus zestaw ćwiczeń 8.255-8.271, publikacja wymienno kartkowa
 6. Wróbel M., Ogrodzka K., Ridan T., Kulik A. Postępowanie rehabilitacyjne po zabiegu atroskopii stożka rotatorów. Atlas Rehabilitacji, ISBN 978-83-260-1600-4, Wyd. Forum, Poznań maj 2014, tom I rozdz. 4/11, plus zestaw ćwiczeń 147–4.186, publikacja wymienno kartkowa
 7. Kulik A., Ogrodzka K., Ridan T., Wróbel M. Postępowanie rehabilitacyjne po całkowitej endoprotezie stawu ramiennego. Atlas Rehabilitacji, ISBN 978-83-260-1600-4, Wyd. Forum, Poznań maj 2014, tom I rozdz. 4/12, plus zestaw ćwiczeń 147–4.186, publikacja wymienno kartkowa
 8. Kulik A., Ogrodzka K., Ridan T., Wróbel M. Postępowanie rehabilitacyjne po zabiegu rekonstrukcji więzadeł stawu barkowo-obojczykowego. Atlas Rehabilitacji, ISBN 978-83-260-1600-4, Wyd. Forum, Poznań maj 2014, tom I rozdz. 4/13, plus zestaw ćwiczeń 8.255-8.271, publikacja wymienno kartkowa
 9. Wróbel M., Ogrodzka K., Ridan T., Kulik A. Postępowanie rehabilitacyjne po zabiegu endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej. Atlas Rehabilitacji, ISBN 978-83-260-1600-4, Wyd. Forum, Poznań maj 2014, tom I rozdz. 4/14, plus zestaw ćwiczeń 8.255-8.271, publikacja wymienno kartkowa
 10. Ridan T, Kozaczko M, Ogrodzka K, Jankowicz-Szymańska A, Stożek J. Wpływ półrocznego treningu capoeira na kształtowanie cech motorycznych u młodzieży gimnazjalnej. The impact of a six-month capoeira training on the development of motor skills in junior high school students. W: Człowiek w zdrowiu i chorobie, pod red. Edyty Baraś Publisher: Państwowa Wyższa Szkoła Zadowowa w Tarnowie, ISBN 978-83-941202-7-6, 2016, pp.610-622
 11. Ridan T., Berwecki A., Ogrodzka-Ciechanowicz K. Postępowanie rehabilitacyjne w leczeniu z złamań kości stopy. Część 1 – złamania kości piętowej i skokowej. Atlas Rehabilitacji Ruchowej: zestawy praktycznych ćwiczeń z komentarzem dla pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa, kończyn i stawów / publikacja pod red. Tomasza Ridana Wyd. podst. luty 2009, stan na maj 2018, T.II. – Poznań: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Rozdz. 7.13, s. 1-16 + 20 stron ćwiczeń (7.199-7.218) + karty zalecanych ćwiczeń; ISBN 978-83-260-2974-5
 12. Ridan T, Ordon K, Ogrodzka-Ciechanowicz K. Postępowanie rehabilitacyjne w urazach więzadeł ACL i PCL. Atlas Rehabilitacji Ruchowej: zestawy praktycznych ćwiczeń z komentarzem dla pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa, kończyn i stawów / publikacja pod red. Tomasza Ridana (od lutego 2011), Wyd. podst. luty 2009, stan na sierpień 2020, T. 2. – Poznań : FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o. o., 2009 – Rozdz. 7/17, s. 1-31: 18 ryc., 13 tab.
 13. Ogrodzka-Ciechanowicz K, Ridan T. Postępowanie rehabilitacyjne po urazach w obrębie kości ramiennej – złamania bliższego końca oraz trzonu kości ramiennej. Atlas Rehabilitacji Ruchowej: zestawy praktycznych ćwiczeń z komentarzem dla pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa, kończyn i stawów / publikacja pod red. Tomasza Ridana (od lutego 2011), Wyd. podst. luty 2009, stan na listopad 2020, T. 2. Rozdz. 7/18, s. 1-16 + 20 stron ćwiczeń (7.321-7.339). ISBN 978-83-260-3778-8.Poznań: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o. o., 2009.
Artykuły popularno-naukowe
 1. Ogrodzka K., Ridan T. Postępowanie fizjoterapeutyczne po złamaniach plateau kości piszczelowej. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja, 2011;21:50-53
 2. Ogrodzka K., Ridan T.Postępowanie rehabilitacyjne po złamaniach w obrębie nasady bliższej kości udowej. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja, 2013;36:58—63
 3. Ridan T, Pacuła N., Płachta M., Ogrodzka K. Postępowanie rehabilitacyjne w urazach ścięgna Achillesa. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja, 2015;65:61-64