Ułatwienia dostępu

PPUZ w Nowym Targu podpisała kolejne porozumienia

PPUZ w Nowym Targu podpisała kolejne porozumienia

23 lutego 2023 r. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu podpisała porozumienie o współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem, z Zespołem Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem oraz ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.

Podczas zawarcia porozumień obecni byli: dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu, dr Małgorzata Potocka-Mitan, Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz dyrektorzy szkół: mgr Marek Donatowicz, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem; mgr Zdzisław Króżel, Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, mgr Dawid Szeliga, Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.

Podczas porozumień dr Bianka Godlewska-Dzioboń przedstawiła dyrektorom perspektywy rozwoju Podhalańskiej Uczelni, w tym planowane uruchomienie kierunku, podkreśliła również, że aktualnie czekamy na decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na kierunku lekarskim nie kończy się rozwój oferty dydaktycznej. Pracownicy PPUZ w Nowym Targu rozpoczęli prace nad kolejnym, unikatowym w skali kraju kierunkiem, jakim jest sport i turystyka na terenach górskich.

Dr Potocka Mitan w trakcie trwania spotkań podkreślała, że kierunek turystyka i sport na terenach wysokogórskich jest połączeniem dwóch zbieżnych dziedzin, a wykorzystanie potencjału regionu przyniesie wymierne rezultaty kształcenia. Otoczenie czterech parków narodowych, z Tatrzańskim Parkiem Narodowym na czele, atrakcyjna turystycznie lokalizacja w połączeniu z dumą Uczelni, którą są jej nauczyciele akademiccy, a także współpraca z Partnerami zapewnią wysoką jakość kształcenia.

Strony porozumienia zadeklarowały chęć współpracy, szczególnie w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, organizacji studenckich praktyk zawodowych, kampanii, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych, a także wzajemnego wykorzystania infrastruktury dydaktycznej i sportowej, a ponadto wymiany doświadczeń.

Uwieńczeniem współpracy pomiędzy Stronami będzie kontynuacja edukacji przez absolwentów zakopiańskich szkół średnich w murach Podhalańskiej Uczelni. Kierunki studiów realizowane w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu będą naturalną kontynuacją ich edukacyjnej drogi.