Ułatwienia dostępu

Podpisanie umowy na Zintegrowany System Informatyczny Uczelni

16 marca br. p.o. Rektora dr Bianka Godlewska-Dzioboń podpisała umowę z firmą Verbis.pl Sp.z.o.o na wykonanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uczelni.

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie oprogramowania stanowiącego Zintegrowany System Informatyczny Uczelni, jego instalacja i wdrożenie.” ZSI jest technologicznie zaawansowanym narzędziem informatycznym wykorzystywanym w zarządzaniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstw i instytucji.

W spotkaniu uczestniczyli p.o. Rektora dr Bianka Godlewska-Dzioboń, prezes zarządu Verbis.pl Sp. z o.o. Jarosław Dawidczyk, p.o. Dyrektora Finansowego dr Marcin Surówka, p.o. Dyrektora IT mgr Paweł Milka, p.o Kanclerza mgr inż. Dariusz Jabcoń – koordynator projektu, mgr Paweł Rodziński – administrator budynku Uczelni oraz mgr Maciej Hryc (Zamówienia Publiczne).

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania Uczelnią, podniesienie jakości obsługi administracyjnej studentów, kandydatów na studia oraz pracowników poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. System pozwoli na połączenie poszczególnych operacji jednym interfejsem i bazą danych.