Ułatwienia dostępu

Oryginalne zajęcia na kierunku architektura

Oryginalne zajęcia na kierunku architektura

Jak udowodnili studenci kierunku architektura oraz ich nauczyciele akademiccy zajęcia nie muszą być realizowane w uczelnianych ławach, nic nie stoi na przeszkodzie, aby cenne doświadczenia oraz wiedzę zdobywać poza siedzibą Uczelni. 19 kwietnia żacy kształcący się w dziedzinie architektury zajęcia odbyli w Katowicach.

Studenci szlifowali wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego, historii architektury i urbanistyki oraz konstrukcji budowlanych. Przyszli adepci architektury dokonali analizy stylistycznej, funkcjonalnej, urbanistycznej oraz konstrukcyjnej zabytkowego osiedla mieszkaniowego Nikiszowiec, Skomasowanej Jednostki Mieszkaniowej, obiektów Strefy Kultury, obszaru pomiędzy Spodkiem (pierwszym w skali światowej obiektu z dachem zrealizowanym w koncepcji tensegrity), a nowopowstałymi budynkami, w których swoje siedziby mają Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Muzeum Śląskie.

Studentom towarzyszyli nauczyciele akademiccy dr inż. arch. Agata Bentkowska, mgr inż. arch. Małgorzata Mrugała-Dziadkowiec oraz mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk.

Przyjemnie, pożytecznie i owocnie, tak można podsumować wyjazd do Katowic. Niech pozytywne bodźce inspirują Was, Drodzy Studenci, do jeszcze intensywniejszego doskonalenia talentów.