Ułatwienia dostępu

Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia

Jubileuszowa, bo już 10 Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia” odbyła się 21 maja 2018 roku. Zorganizowana została przez Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Prorektor ds. nauki i rozwoju, dr Teresa Mucha oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu, dr hab. Dariusz Mucha, prof. nadzw. Z okazji jubileuszu konferencji podczas ceremonii rozpoczęcia zaprezentowały się koła naukowe działające w Instytucie Nauk o Zdrowiu PPWSZ („FizjoMaster”, „RATOWNIK”, „koło Pielęgniarstwa Psychiatrycznego”, „INTERNURSE”, „KosmetoScience”, „AKSON”, „KALLIOPE”).

W tegorocznej konferencji czynny udział wzięło ok. 90 studentów z 13 Uczelni (między innymi: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, AWF-u w Krakowie i Katowicach, PWSZ w Nowym Sączu, Tarnowie, Krośnie, Sanoku, PMWSZ w Opolu). Uczestnicy przygotowali 60 referatów z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, kosmetologii oraz wychowania fizycznego. Ze względu na duże zainteresowanie organizatorzy podzielili wystąpienia na 6 sesji panelowych i jedną sesję plakatową (zorganizowaną po raz pierwszy w historii).

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor PPWSZ w Nowym Targu, ks. dr hab. Stanisław Gulak.

Konferencja była okazją do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych doświadczeń oraz nawiązania znajomości ze studentami z innych uczelni.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia”. Kierujemy podziękowania do Władz Uczelni, Komitetu Naukowego, prelegentów i ich opiekunów naukowych, wolontariuszy i wszystkich przybyłych gości.

Opracowanie: dr Bożena Kowalczyk, dr Bartłomiej Gąsienica Walczak, mgr Faustyna Kuros

Zdjęcia: mgr Agnieszka Krzystyniak

Uczestnictwo w Konferencji było równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, w celach informacyjnych związanych z realizacją i przebiegiem Konferencji, poprzez rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, w tym czasopismach wydawanych przez Organizatora. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, jego imienia i nazwiska na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.