Ułatwienia dostępu

XV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Współczesne aspekty zagrożeń zdrowia”

Instytut Zdrowia i Instytut Medyczny oraz Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu serdecznie zapraszają do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Współczesne aspekty zagrożeń zdrowia”.

Wydarzenie odbędzie się 28 maja 2024 r. on-line na platformie Zoom.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 14 maja 2024 r.

Link do formularza zgłoszenia: https://forms.gle/7sXNK8BwgUk8KR7s9

PATRONAT HONOROWY:

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń, Rektor Akademii Nauk Sosowanych w Nowym Targu 

O konferencji:

Konferencja skierowana jest do studentów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami naukowymi w czasie 10-minutowych wystąpień w sesjach panelowych (on-line), które będą ocenione przez Komitet Naukowy.

XV Konferencja Studenckich Kół Naukowych to kolejne ważne wydarzenie w działalności kół naukowych, podczas którego odbędzie się prezentacja dorobku naukowego studentów.  

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Informacje organizacyjne:

Język wygłaszanych referatów: polski, słowacki, angielski.
Organizator zapewnia uczestnikom, biorącym czynny udział, certyfikat uczestnictwa.
Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej po zakończeniu procesu rejestracji.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję na podstawie formularza zgłoszenia do dnia: 14 maja 2024 roku.

Proszę skorzystać z formularza zgłoszeń: https://forms.gle/7sXNK8BwgUk8KR7s9

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących konferencji prosimy o kontakt:

                        dr Halina Zięba                                                 dr Jolanta Sułek

           halina.zieba@ans-nt.edu.pl                                      jolanta.sulek@ans-nt.edu.pl

Prosimy uczestników Konferencji o przestrzeganie terminów i zaleceń podanych w niniejszym Komunikacie.

Komitet Naukowy:

Przewodniczący: dr hab. Wolski Hubert, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Medycznego, ANS w Nowym Targu    
Z-ca Przewodniczącego:  dr hab. Ogrodzka-Ciechanowicz Katarzyna, prof. uczelni – AWF Kraków, ANS w Nowym Targu

Członkowie:

prof. dr hab. n.med. Zarzycki Daniel, ANS w Nowym Targu
dr hab. Krzysztofik Barbara, prof. uczelni, ANS w Nowym Targu
dr hab. Rogóż Zofia, prof. uczelni,  ANS w Nowym Targu      
PhDr. Mikul’àkovà Wioletta, Presovska Univerzita v Presov Slovensko
doc. Hudakova Zuzanna, Katolicka Univerzita v Rużomberok Slovensko 
dr Bogusz Bożena, ANS w Nowym Targu
dr Fus Danuta, ANS w Nowym Targu
dr Gąsienica-Walczak Bartłomiej, ANS w Nowym Targu
dr Jabłońska Paulina, ANS w Nowym Targu
dr Kurzeja Piotr, ANS w Nowym Targu
dr Markowski Andrzej, – AWF Kraków, ANS w Nowym Targu
dr Nieckula Magdalena, ANS w Nowym Targu
dr Nowobilska-Luberda Aleksandra, ANS w Nowym Targu
dr Prusak Jarosław, ANS w Nowym Targu
dr Sułek Jolanta, ANS w Nowym Targu
dr Zięba Halina, ANS w Nowym Targu
mgr Warzeszak Katarzyna, ANS w Nowym Targu

Komitet Organizacyjny: 

Przewodnicząca: dr Zięba Halina
dr Sułek Jolanta
mgr Jakobiszyn Monika

Komunikat