Ułatwienia dostępu

Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie

21 maja 2021 r.odbyła się XII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Instytut Medyczny, Instytut Zdrowia oraz Dział Konferencji i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Zainteresowanie wydarzeniem – zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych uczelni przerosło oczekiwania organizatorów: wygłoszono 68 referatów, zaś w konferencji wzięło udział 140 uczestników, reprezentujących 18 uczelni.

Uroczystego otwarcia dokonał Jego Magnificencja Rektor PPUZ dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni. Natomiast wykład otwierający wygłosił Dyrektor Instytutu Medycznego PPUZ w Nowym Targu, a zarazem Przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. uczelni.

Z uwagi na dużą liczbę wystąpień konferencja”Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie” została podzielona na dwie sesje tematyczne. Moderatorem pierwszej sesji była dr hab. Zofia Rogóż, prof. uczelni, a drugiej dr Halina Zięba. Studenci reprezentowali następujące kierunki: dietetykę, fizjoterapię, kosmetologię, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz kierunek lekarski. Żacy podzielili się wiedzą, doświadczeniami oraz zaprezentowali wyniki własnych badań.

W wystąpieniach dominowały tematy związane ze zdrowiem, a przede wszystkim z pandemią SarsCov-2. Prezentowane prace miały charakter badawczy i poglądowy. Pojawiło się bardzo wiele interesujących doniesień.

Prelegenci reprezentowali następujące uczelnie:

 1. Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
 2. Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w Siedlcach,
 3. Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie,
 4. Katolícka univerzita v Ružomberku,
 5. Krakowską Akademię im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 6. Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 7. Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu,
 8. Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu,
 9. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 10. Prešovská univerzita v Prešove,
 11. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 12. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 14. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 15. Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 16. Uniwersytet Opolski,
 17. Uniwersytet Rzeszowski,
 18. Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Serdecznie dziękujemy Prelegentom, Opiekunom naukowym, Członkom Komitetów oraz wszystkim słuchaczom za udział w konferencji. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się za rok. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w murach Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Patronat Honorowy:

Dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni – Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Komitet Naukowy:

Dr hab. Hubert Wolski, prof. uczelni – Przewodniczący, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Prof. dr hab. Daniel Zarzycki – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr hab. Zbigniew Doniec – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr hab. Iwon Grys – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr hab. Barbara Krzysztofik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Dariusz Mucha, prof. uczelni – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr hab. Zofia Rogóż, prof. uczelni – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Maria Zięba – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku

MuDr. Štefan Madarász, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku

PhDr. Wioletta Mikul’áková, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove

PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D. – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Agata Horbacz, PhD.- Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Mgr. Alena Bukvá, PhD.- Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Dr Danuta Fus – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Maciej Hodorowicz – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Paulina Jabłońska – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Bożena Kowalczyk – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Wioletta Ławska – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Dorota Ogonowska – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Halina Traczewska – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Andrzej Walawski – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Dr Halina Romualda Zięba – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: Dr Halina Zięba

Zastępca przewodniczącej: Dr Wioletta Ławska

Mgr Monika Jakobiszyn

Mgr Agnieszka Krzystyniak

Do pobrania: komunikat,  karta zgłoszenia,  streszczenie-wytyczne,  plakat, program.